05 juli 2023

Gevaarlijke wegsituaties door onveilige bermen en achterstallig groenonderhoud

Hoge bermen, dode (en gebleste) bomen, loshangende takken, begroeide picknickplekken, ongemaaide voetbalveldjes; signalen die het CDA krijgt, vanuit de samenleving. Om een indruk te krijgen, gingen Christiaan Hoftijzer, Wily Erinkveld en Martine Tenhagen vorige week graag op het verzoek van een inwoner in om met hem een rondje te maken door het buitengebied en de kern van Rekken.

Wat ons opviel was dat er net voor onze rondgang was geklepeld. Bij het trapveldje lag het geklepelde gras nog aan een hoop, aan de kant. Het gras is door het late maaien hard en we kunnen ons voorstellen dat dat geen fijn voetballen is, en dat kleine kinderen er niet lekker spelen. We horen dat inwoners bermen zelf klepelen of maaien, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

En het is jammer om te zien dat recreatieve plekken vol groeien met struiken en onbereikbaar worden door laaghangende takken.

Tijdens de rondrit hebben we veel gezien, maar we begrijpen ook dat één en ander niet direct op te lossen is. Wel vragen wij ons af of we de juiste keuzes gemaakt hebben, wat betreft ons bermbeleid. In hoeverre draagt klepelen bijvoorbeeld bij aan een goede biodiversiteit? En is er op deze wijze sprake van ecologisch bermbeheer? Voor het Berkellandse CDA redenen om met de behandeling van de Perspectiefnota, op 5 juli a.s., te komen met een motie ‘Berm- en maaibeleid’.

Medio juli gaan wij hierover nog in gesprek met (uitvoerende) medewerkers van de ambtelijke organisatie en maken wij met hen een rondje ‘Rietmolen-Rekken-Eibergen’ om situaties ter plekke te bekijken.

Mocht u situaties zoals hierboven beschreven tegenkomen, laat het ons weten. Maar vergeet u vooral niet een Melding Openbare Ruimte (MOR) te maken bij de gemeente. Het maken van een MOR-melding is de snelste manier om onveilige situaties te voorkomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.