23 juni 2023

Het Gelders provinciaal akkoord, Berkelland en het CDA

Dat provinciaal akkoord is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Een tekst vol met: ‘we blijven inzetten op’. Maar: dat moet je nieuwkomer BBB gewoon nageven: ze beheersen al gauw de Haagse politieke woordkunstenarij. Misschien is de tekst over de wolf wel het meest duidelijk: er verandert feitelijk niks, maar de provincie gaat zich ‘inzetten’  om de bescherming van het dier naar beneden te brengen. Tja.

En ook: ‘geen nieuwe windmolens!”, staat er. Of: ‘geen zonnepanelen op goede landbouwgrond’. Dat klinkt ferm, maar ondertussen gaan al die plannen die al in de pijplijn zaten, gewoon door. En Berkelland heeft dit allang afgegrensd. Wat wel kwalijk is: feitelijk worden met dit akkoord de tot nu toe achterblijvende wegduikers onder de gemeenten beloond en dat is niet eerlijk.

En op het gebied van landbouw? Wel: er verandert helemaal niets aan de Gelderse Aanpak van Peter Drenth (CDA), maar alleen mag hij zelf dat karwei nu helaas niet afmaken. Harold Zoet mag het voor de BBB doen, een spijtoptant van het CDA, die destijds wat gedoe had, dus we zullen zien of dat een succes wordt. Veel boeren zeiden ons al: kan Achterhoeker Drenth niet zo snel mogelijk terug op landbouw? Het lijkt op de beruchte wissel van Arjen Robben door bondscoach Advocaat of de merkwaardige move van Kaag als opvolger van econoom Hoekstra als minister Financiën, die zo werd bekritiseerd.

Het Berkellandse CDA zal deze nieuwe provinciale politiek uiteraard gewoon constructief benaderen. We hebben elkaar immers hard nodig, gemeente en provincie. Samen moeten we het doen: een vuist maken tegen vooral Den Haag. Gelukkig is er continuïteit, want dat zal het Arnhemse college echt nodig hebben.

Het Berkellandse CDA heeft ondertussen nog eens scherp naar de provinciale verkiezingsuitslag gekeken. We hebben ons nog eens afgevraagd: wat is nou het DNA van onze inwoners?

De Berkellander:

 • is nuchter en gericht op noaberschap. Kijkt naar de ander, doet gewoon want dat is al gek genoeg. 
 • is lid van verenigingen, doet waar mogelijk vrijwilligerswerk.
 • eist richting ‘vreemdelingen’: doe mee en je wordt opgenomen.
 • houdt van tradities en het jaarlijkse ritme van de eigen (dorps)evenementen
 • wil degelijk, betaalbaar en gezellig wonen.
 • is trots op ons groene landschap (behouden!), geeft voor fijn wonen hier al jaren een dikke 8+
 • maakt zich zorgen over de leefbaarheid: wegtrek van jongeren, of ouderen hier wel plek kunnen houden, 
 • weet niet of boeren (en alle nevenfuncties), maakindustrie en toerisme hier nog wel een goed verdienmodel hebben.
 • is op zijn minst argwanend tegenover de gemeentelijke overheid. Heeft een hekel aan onnodige bureaucratie en regeltjes.
 • maakt zich zorgen over drugs, ondermijning en kleine criminaliteit.
 • vindt dat Den Haag doof is en niets van onze manier van leven begrijpt. We worden als regio achtergesteld, te zwaar belast (zorg, politie-inzet, stikstof, asiel). 

Op al deze punten heeft het Berkellandse CDA een visie en een concreet beleid/antwoord. Lokaal is het CDA goed verankerd. Het is een sterk merk met bestuurlijke ervaring en goede jonge kandidaten. Wat ons opspeelde: landelijk is het merk CDA momenteel minder booming. BBB heeft op de golven van de anti-DH houding/achterstelling de provinciale verkiezingen gewonnen (‘stem ze weg’). Dat is pijnlijk, maar we zitten niet bij de pakken meer. Dat bewijzen we als CDA lokaal (wethouder, brede fractie, bestuur) elke dag.

BBB heeft als partij het tij mee en weten het heersende sentiment te voeden. Maar we kunnen volgens ons als CDA daar tegenover een beter netwerk, kennis, ervaring, betere kandidaten en standpunten aanbieden. We zijn nuchter, betrouwbaar en hebben kwaliteit. Wij doen niet aan complottheorieën en extreme standpunten en we zijn in Berkelland wars van interne ruzies.

Ten opzichte van het landelijke CDA: we zetten ons tegen de Haagse politiek af. Niet alleen achter de schermen, maar ook ervoor. Krijgen vele verbeterpunten van ons door. Willen hier b.v. bepaald niet de landelijke kopstukken als campagne-items zien. Als ze komen, roepen we ze vooral ter verantwoording. Ondertussen geldt wel: wie die landelijke partijlijntjes heeft, bereikt toch sneller resultaten.

Regionale successen vieren we als ons gezamenlijke succes. Zie de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans als vice-voorzitter VNG namens de regio’s, Onze wethouder Van Gijssel die een miljoenen woningsubsidie-aanvraag bij minister Hugo de Jonge binnenhaalt. En de regiodeal Achterhoek? Die halen we straks alsnog gewoon binnen. De Noordtak wordt vermeden, de N18 verbeterd, mobiliteit blijft hier behouden. In de discussie over de ruimtelijke puzzel/herstructurering (bodem, water, stikstof, wind etc) halen we voor onze Achterhoek extra miljoenen binnen en eisen wij zelf aan het stuur te zitten. De leefbaarheid van het platteland (zie provinciaal akkoord) is hier allang een speerpunt gemaakt. Zie bijvoorbeeld de dorpendeals: Berkelland is daarin kampioen met Rekken, en Beltrum en zo dadelijk Gelselaar. En er staan andere Berkellandse dorpen te trappelen.

Het Berkellands CDA stroopt de mouwen verder op. Alles voor al onze inwoners!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.