15 augustus 2022

Landbouw Gedeputeerde Peter Drenth naar de Melktap

Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) was een van de eersten die namens de provincie kritiek uitte op “het stikstofkaartje” van minister Van der Wal. In Gelderland wordt aan langer gewerkt aan oplossingen, waar perspectief en innovatie sleutelwoorden zijn. Zie statement GS.

Op donderdagavond 25 augustus komt Peter Drenth naar Berkelland om met inwoners in gesprek te gaan en geeft hij toelichting op de oplossingsrichting die de Provincie al heeft ingezet.

Inloop vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00. Locatie De Melktap Geesteren (fam. Erinkveld)

Statement GS

De onrust onder onze Gelderse agrarisch ondernemers is groot. De afgelopen weken uit zich dat onder andere in de vele demonstraties op wegen, bij distributiecentra en voor de deur van provincies en gemeenten. Wekelijks ontvangen wij daarnaast brieven, mail en telefoon van honderden Gelderse boeren die zich zorgen maken over hun toekomst en de toekomst van hun bedrijf. Ze uiten daarnaast hun enorme zorgen over de toekomst van hun kinderen en hun gemeenschap, want wat betekenen nieuwe besluiten in Den Haag over stikstofreductie op termijn voor hun dorp of streek. Of breder dan dat: voor het Gelderse platteland.

Sinds 2019 werken we aan een aanpak van het stikstofvraagstuk. We zien dat voor een gezonde natuur maatregelen nodig zijn. De minister heeft een helder doel geformuleerd. Voor Gelderland is dat een vermindering van 7,5 kiloton aan stikstof. Het is goed dat de regering het aan de provincies overlaat om te bepalen hoe dat doel gehaald moet worden. In Gelderland hebben we daar uitgesproken ideeën over. Samen met alle sectoren zijn we plannen aan het maken.

Uitgangspunten:

  • Het stikstofvraagstuk gaat niet vanzelf voorbij. Wij zullen met zijn allen moeten zorgen dat het beter gaat met de natuur.
  • Iedereen draagt bij aan stikstofreductie: bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners
  • Het is een plan van ons samen: sectoren, gemeenten, waterschappen en provincie
  • We gaan geen agrarische bedrijven onteigenen, dat is voor het behalen van de stikstofdoelen niet nodig. We kopen alleen boerenbedrijven op waarvan de eigenaar zelf heeft aangegeven te willen stoppen.
  • We willen een goede en snelle oplossing voor de PAS-melders
  • Het gaat niet alleen om stikstof; ook om water en klimaat

De provincie Gelderland heeft inmiddels 60 miljoen euro geïnvesteerd in deze stikstofaanpak. Om verdere stappen te maken hebben we het rijk nodig. Allereerst omdat er meer geld nodig voor (agrarische) ondernemers die willen verduurzamen, verplaatsen of stoppen. Het geld wat wij daar zelf voor reserveerden, is op. Voor de agrarische sector is bijvoorbeeld geld nodig voor innovatie. Zo staan er 250 Gelderse melkveehouders klaar om een slimmere en schonere bedrijfsvoering toe te passen. Dit gaat fors bijdragen aan de 7.500 ton. En biedt perspectief voor onze agrarische sector. Het plan ligt er, maar het geld nog niet. We vragen de minister niet langer te aarzelen en dit nu samen mogelijk te gaan maken. Wat nu kan, moeten we nu doen. Duidelijkheid en zekerheid zijn belangrijk om verder te komen.

De minister heeft ons een jaar de tijd gegeven. In dat jaar gaan we verder op de manier zoals u van ons gewend bent: we werken de plannen uit met al onze partners die betrokken zijn bij de Gelderse stikstofaanpak. We leven in een klein land met grote ambities. Dat vraagt dat we elkaar moeten willen begrijpen: de zorgen én de wensen. Wij in Gelderland kunnen dat. Dat hebben we ook laten zien: wij willen met elkaar praten, niet over elkaar. Alleen zo werken we aan een gezond Gelderland, met een gezonde natuur én met een gezonde landbouw.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends, Commissaris van de Koning

Peter Drenth, Peter van ’t Hoog, Peter Kerris, Jan Markink, Jan van der Meer, Helga Witjes

Gedeputeerden van Gelderland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.