07 september 2023

Niet alleen ‘klagen’, maar ook doorpakken!

Eerder wezen we er via onze Facebook-pagina al op, dat meldingen over de openbare ruimte gedaan kunnen worden via de zogenaamde MOR-melding. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan loszittende stoeptegels, gaten in bermen of lantaarnpalen die niet meer werken. Dit kan telefonisch, via de app of de website; een snelle en gemakkelijke manier om deze meldingen door te geven en opgelost te krijgen.

Twijfelt u daarbij over veiligheid of andere grotere zaken, dan kijken wij graag samen met u wat wij voor u kunnen betekenen. Zo zijn we in de afgelopen maanden in gesprek geweest over de bermen en verlichte fietsverbindingen in Berkelland, maar heeft Patricia Oostendarp eerder ook al eens een rondgang gemaakt langs speelplekken in Neede. Dit naar aanleiding van signalen van ouders die zich zorgen maakten over de veiligheid van hun kinderen, bijvoorbeeld bij het spelen op de ‘nieuwe’ speelplek aan de Braak / Haaksbergseweg. Zie hiervoor het bijgevoegde bericht.

Mooi is dat toen samen met de ambtelijke organisatie besproken en bekeken is hoe deze zorgen weggenomen zouden kunnen worden. Met als opbrengst een natuurlijke afscheiding, zodat kinderen niet ongehinderd de straat op kunnen rennen en de tokkelbaan afgeschermd is van de zandbak. Samen is er veel mogelijk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.