19 juli 2023

OZB compensatie voor cultuur- en sportclubs met eigen accommodatie!

Het Berkellandse CDA maakt zich er al jaren hard voor en is dan ook blij met de OZB compensatie voor cultuur- en sportclubs met een eigen accommodatie. Een blijk van waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die een belangrijke bijdrage hebben aan het instandhouden van deze accommodaties en daarmee ook aan de leefbaarheid in de kernen!

En zoals Theo in dit artikel aangeeft, een mooie stap in het betaalbaar houden van de verenigingscontributies, zeker voor onze gezinnen met kinderen.

https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2023/07/vrijwilligers-en-leden-voelen-erkenning-en-waardering-ozb-compensatie/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.