12 maart 2023

Politiek café bij de Melktap maakt veel duidelijk.

Geesteren - Zonnevelden souperen veel meer landbouwgrond dan woningbouw in Gelderland. Een situatie als in Engeland van na de Brexit willen we hier toch niet? Net zomin als een flat van tien hoog in Beltrum. Inbreiding van woningbouwplannen in dorpen is al bestaand beleid en jongeren roepen om de volgende stap. Zonder arbeidsmigranten kunnen de Achterhoekse vleesverwerkers Vion en de Esbro wel sluiten.  Onteigening is geen Gelders beleid. Vele vragen en antwoorden kwamen vrijdagavond voorbij in het politieke café bij een volle Melktap in Geesteren.

Gedeputeerde Peter Drenth was de eerste spreker. Zijn steun voor zijn Gelderse stikstofaanpak oogst veel waardering, ook buiten zijn CDA, zoals in debatten afgelopen week vaker bleek. Waarbij gebiedsprocessen worden gekoppeld aan de leefomgeving. “We moeten oppassen dat we geen stilstand krijgen in dit dossier. De bijdrage moet van meerdere kanten komen. Jonge boeren willen liever vandaag dan morgen weten waar ze aan toe zijn!” Er werd gerefereerd aan de door Angela de Jong positief bekroonde uitzending van OP1 deze week, waar boeren op strobalen zittend constructief meedachten. Boeren rondom Natura 2000 duizend gebieden kiezen voor het dialoogmodel. De boeren in de uitzending snakken naar duidelijkheid en zien perspectief en hebben geen behoefte aan een proteststem. “Vertragen tegen beter weten in heeft geen enkele zin.” Peter Drenth ergerde zich aan hoe met landbouwgrond wordt omgesprongen, zoals de taferelen in het grensgebied, waar Duitse boeren grond pachten van gestopte Nederlandse boeren om er mais en andere producten te telen voor de Duitse vergistingscentrale’s. “Laten we kijken naar goede gebiedsoplossingen met woningen zoals die bij een kern passen. Een flat van tien hoog in Beltrum is toch geen realistische oplossing. Zonneparken kosten vele meer hectares dan de enkele voor de uitbreidingen van de Achterhoekse kernen!”

Rijn en IJssel Waterschapsbestuurder Theo Donderwinkel blikte terug op de afgelopen droge zomers en hoe de aanpak voor het waterbeheer hierbij uitziet. De pilot van melkveehouder André te Fruchte uit Beltrum dient navolging. Te Fruchte denkt met het Waterschap mee om het waterpeil te reguleren. Donderwinkel gaf ook aan zuinig met het gemeenschapsgeld te willen omspringen. “Geen luxe uitgaven, maar wel de noodzakelijke.”

“Wat gebeurt er als het kabinet valt?” Was een concrete vraag uit de volle zaal. Peter Drenth was helder. “Een doemscenario voor de vele PAS-melders in de Achterhoek. Jaren vertraging, terwijl de oplossing, na het breed omarmde Remkes-rapport juist dichterbij komt. Horen wat je wilt horen is net als wegkijken voor de werkelijkheid. Wat je ook van Europa vindt, voor onze export blijft het een zegen. Engeland kent inmiddels de keerzijde!” Tot slot uitte Drenth nogmaals zijn zorg. “Mijn grootste zorg is door alle bedrijfsopvolgproblemen het gebrek aan boeren op termijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.