31 oktober 2023

Tweede Kamerprominent Derk Boswijk. “We kunnen veel leren van de Achterhoek.”

Normaal vaak gast in talkshows, maar afgelopen vrijdag was CDA-prominent Derk Boswijk in de Achterhoek. Hij sprak bij Dute in Beltrum met actieve jongeren uit diverse dorpskernen, bezocht de innovatieve Groene Mineralencentrale Groot Zevert en nam deel aan het politieke café bij de Melktap in Geesteren. Dit alles samen met de Achterhoekse 2e Kamer kandidaat Arjen van Gijssel.

Bij de Melktap luisterde een volle zaal aandachtig naar de gewenste aanpak van de grote maatschappelijke kwesties in Nederland. De situatie in Israël bleef evenmin onbesproken. Defensiespecialist Boswijk hekelde het te veel gepolariseerde debat daarover in Nederland. Gedeputeerde Peter Drenth sprak over het verliezen van kostbare tijd in het landbouwdossier door gebrek aan bestuurskracht. Arjen van Gijssel ziet dat de Achterhoek model kan staan voor de Randstad. “Wij laten ons te vaak ontevredenheid aanpraten.”

Gedreven jongeren delen kennis

Derk Boswijk was ’s middags al naar de Achterhoek gekomen en bezocht eerst de bekende Berkellandse co-vergister Groot Zevert. Een voorbeeld van een van de vele innovatieve bedrijven in de Achterhoek. Bij Dute in Beltrum schoven een vijftal jonge toppers aan, die in hun dorpsgemeenschappen zorgen voor meer noaberschap. Wat is het belang van evenementen, zoals Reurpop. Wat doe je als dorp Rekken om de eenheid te bewaren als er tegenstellingen dreigen over opvang van ontheemden en welke rol speelt een dorpscoöperatie hierin. Hoe zorgt Rietmolen ervoor dat nieuwe inwoners een plek vinden in het rijke verenigingsleven. En wat doet Gelselaar om alles basisvoorzieningen overeind te houden. Welke bouwplannen zijn nodig om jeugd in de Achterhoek te houden en hoe pakt Beltrum dit op? Arjen van Gijssel vatte het samen; “ Ga niet alleen gaan voor jezelf, je werk of drukke gezin, maar probeer juist altijd een gaatje vinden om de samenleving vooruit te helpen. Dit is altijd de kracht van de Achterhoek geweest. Jullie zijn de voorbeelden voor anderen.”

De Achterhoek kent een bijzonder hoog gelukwaardering

Boswijk was onder de indruk  hoe de Achterhoek voor noaberschap/sociale cohesie zorgt. “Misschien moeten we mensen uit de Randstad hier eens op stage sturen.” Zelf afkomstig uit Kockengen (een dorp tussen Utrecht en Amsterdam) was hij het eens dat de rest van Nederland nog wat van de Achterhoek kan leren. “Niet voor niets scoort de Achterhoek hoog in de landelijke tabel met gelukcijfers. We moeten ons meer focussen op welzijn en niet alleen op welvaart!” Arjen van Gijssel, momenteel wethouder in Berkelland, herhaalde ’s avonds afsluitend bij het politieke café dat de Achterhoek met dit positieve geluid wat aan Den Haag te bieden heeft. En dat Den Haag meer rekening met onze regio’s moet houden, of het nu gaat over Rijksbijdrages aan gemeenten, km-heffing, politiecapaciteit of een meer regionaal kiesstelsel. De CDA-kandidaat wees er op dat de komende verkiezingen ook over de eigen straat, buurt of wijk gaan en wil er met de verruiming van de Rijsbijdrages er eigenhandig voor gaan zorgen. Afgelopen donderdag ging de Kamer al mee met een CDA-motie in de goede richting. Hij kreeg afsluitend de zaal mee met de collectieve uitroep: “Meer Achterhoek in de Kamer!”. Van Gijssel glunderde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.