29 juli 2023

Veilig op de fiets in Berkelland

Het Berkellandse CDA heeft afgelopen weken niet stil gezeten, want naast een gesprek over de bermen en de ruilverkaveling vond er ook nog een gesprek plaats over schoolgaande jeugd en veilige fietsverbindingen. Anne Groot Zevert en Martine Tenhagen lieten zich hierover graag informeren door de ambtelijke organisatie. Dat leverde een mooi gesprek op, waarbij vooral de vraag “Wat is veilig?” centraal kwam te staan. Als voorbeeld, wat is veiliger: een verlichte weg, waarbij de fietser vanaf ver al goed zichtbaar is of een donkere straat, waarbij alleen het licht van de voor- of achterlamp zichtbaar is? Dit maakte dat Anne en Martine met een wat andere kijk op veiligheid weer richting huis gingen.


De fractie van het CDA is boven alles duidelijk geworden dat gemeente Berkelland meedenkt en mee wil denken, als het gaat om de veiligheid van onze jeugd. Zoals aan tafel al werd opgemerkt: “Cijfers wijzen uit dat investeren in een goede verlichting van de fiets (naafverlichting) op dit moment het veiligst is, maar wanneer er een gevoel van onveiligheid heerst dan moeten we daar wat aan doen.” Wij zien voorlichting op scholen, evt. in samenwerking met wijkagenten, over veiligheid en gevaar in de breedste zin van het woord als grote toegevoegde waarde. Zeker als het gaat om het vergroten van de bewustwording van onze jeugd, en ook de ouders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.