23 juli 2023

Volop aandacht voor onze openbare ruimte

Naar aanleiding van onze rondgang langs de bermen in Rekken en onze motie over ecologisch bermbeheer zijn Christiaan, Wily en Martine in gesprek gegaan met de ambtelijke organisatie; open, eerlijk en kritisch, maar ook verhelderend, leerzaam en interessant!

De afgelopen jaren is er binnen de muren van het gemeentehuis hard gewerkt aan het in kaart brengen van onze openbare ruimte; een hele klus voor één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland, lees een gemeente met een heel groot buitengebied.

Daarnaast vraagt specifieke aandacht voor de natuur, zoals biodiversiteit en ecologisch bermbeheer, om visie en beleid en een andere manier van werken. Het Berkellandse CDA is onder de indruk van de beheersorganisatie Openbare Ruimte van onze gemeente. Onze complimenten!

In de tussentijd draaide en draait het ‘buiten’ gewoon door en worden meldingen van inwoners over de openbare ruimte door de buitendienst opgepakt. De ambtelijke organisatie is bekend met de signalen, zoals eerder op onze Facebook-pagina en website vermeld, en ook daar is alle aandacht voor. We beseffen ons dat het niet mogelijk is om alles, met de huidige menskracht en beschikbare middelen, op- en aan te pakken.

Wanneer het college op korte termijn met de nieuwe plannen richting de raad komt, zullen we moeten kijken hoe we dat gerealiseerd kunnen krijgen. Maar ook hier geldt helaas, dat geld maar één keer kan worden uitgegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.