21 april 2022

Wij zijn graag van de partij; coalitiebesprekingen van start

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente en onze informateur, haar bevindingen met de gemeenteraad gedeeld. Een open en eerlijk eindverslag, waarvoor wij haar hartelijk danken. Dit geldt eveneens voor de prettige gesprekken die wij met haar gehad hebben, als input voor haar advies.

De opdracht die Ellen Nauta van de voltallige gemeenteraad meekreeg, bij haar aanstelling als formateur, was te onderzoeken welke brede coalitie voor een stabiel college het meest voor de hand zou liggen rekeninghoudend met de verkiezingsuitslag.
Dat is waarom wij tijdens het eerste gesprek met Ellen Nauta aangegeven hebben een voorkeur te hebben voor een coalitie CDA - OBL - D66 - VVD; een brede coalitie die ons inziens recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.
Vanwege de problematiek binnen de fractie van OBL hebben wij helaas moeten constateren dat zij nu onvoldoende kunnen bijdragen aan een stabiel college. En de ervaring leert dat wij dat, juist nu, nodig hebben. Een conclusie van de informateur die, tijdens de voorbespreking van het adviesrapport op donderdag 14 april jl., door alle fractievoorzitters werd gedeeld.

Een coalitie die ook 60% van alle stemmen in Berkelland vertegenwoordigd is een coalitie CDA-D66-VVD-PvdA. Dat is waarom tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag besloten is dat deze partijen samen van start gaan om te komen tot een coalitieakkoord. De gesprekken staan onder leiding van formateur Andries Bannink. Als voormalig griffier van onze gemeente is hij goed bekend met de Berkellandse politiek en hebben wij er alle vertrouwen in dat wij met hem tot een mooi akkoord zullen komen.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een raadsagenda. Hier zal met name het accent komen te liggen op onderlinge raadsverhoudingen en een betere interactie met de samenleving. Het Berkellandse CDA wil af van het oppositie-coalitiedenken en ziet uit naar een goede samenwerking met alle partijen.

De fractie van het Berkellandse CDA is blij dat wij weer mee mogen doen. Wij gaan ons volop inzetten om van de komende periode een succes te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.