Charon Winkelhorst

uit Rekken

Nieuw op de lijst en toch klinkt haar verhaal zo vertrouwd. Charon Winkelhorst is moeder, ondernemersvrouw en tegelijk een dorpskanjer.

Ik ben Charon Winkelhorst 43 jaar en kom uit het mooie dorp Rekken. Ik ben een geboren en getogen in Rekken en heb veel geluk dat ik hier mag wonen. (Ik gun dit geluk anderen ook graag). Ben getrouwd met Arjan en samen hebben we vier lieve kinderen (2 jongens en 2 meisjes). We hebben thuis een Loon en Grondverzet bedrijf. Ze zeggen dan ook vaak “bun ie dan die vrouw van den Loonwerker Winkelhorst”. Ja, dat ben ik en al 21 jaar sta ik achter Arjan en help hem waar mogelijk is binnen ons bedrijf.

Sinds oktober 2020 ben ik ook uitvaartleidster bij Uitvaartzorg Startman nu nog aan de Werfheegde in Haaksbergen, maar straks op “Erve Harink aan de Eibergsestraat . Met prachtige plannen. Mijn opleiding binnen de zorg kan ik ook hier gebruiken. Het willen helpen, bijstaan en begeleiden van mensen op een moment waar ze zo kwetsbaar zijn en samen een waardige en persoonlijke uitvaart in elkaar zetten is zo mooi, bijzonder en heel dankbaar om te doen.

Nu komt hier mijn kandidaatstelling voor CDA Berkelland bij op mijn lijst. Zeker iets nieuws voor mij, maar wel iets waar ik een uitdaging in zie. Ik sta  voor het CDA Berkelland op plek 8 en heb er zeker zin in om mij voor alle Berkellandse inwoners in te zetten, maar ook zeker voor mijn Rekkense dorpsgenoten. Als vrijwilliger zet ik mij met veel plezier in bij het Eetcafé Rekken, wat ik geweldig fijn en dankbaar vind om te doen. Vooral als je passie ook nog koken is en als vrijwilliger bij het zwembad in Rekken mag ik graag in het winkeltje staan. Als lid van onze toneelvereniging in Rekken  “De Plankeniers” en als lid van de EHBO Rekken met een gezamenlijke bestuurlijke taak als secretaresse. Met voetballende kinderen bij Sportclub Rekken en gymnasten bij Gareo, heeft het verenigingsleven een belangrijke plaats binnen ons gezin.

Als ondernemer vinden we het heel belangrijk dat tradities, en het verenigingsleven in Rekken in stand blijven en we vervullen hier op onze manier ook heel graag een bijdrage aan. Het CDA Berkelland en dan noem ik specifiek Berkelland staat voor verbinden samen. Omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar nodig. Samen ergens voor gaan en sterk staan, begrip hebben voor elkaar en elkaar accepteren en waarderen.  Dit zijn de grondbeginselen van het CDA Berkelland. Ook mijn uitgangspunten. Een verbindende factor zijn tussen onze inwoners en de politiek is zeker van belang voor al onze inwoners van Berkelland, maar ook voor ons Dorp Rekken en ik wil deze uitdaging wel aangaan.

Vooruitkijken, willen groeien, (nieuwbouw voor ons dorp en verenigingen) door een dorp levend en bloeiend te  houden  maar zeker ook met behoud van onze mooie en waardevolle  cultuur, tradities  agrarische ondernemers en natuur die zo belangrijk zijn voor iedereen. Deze punten die ook bij het CDA Berkelland hoog in het vaandel staan passen ook zeker bij mij. 

 “DE DEUR STAAT ALTIJD OPEN VOOR EEN KOP KOFFIE EN EEN GOED GESPREK”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.