Verkiezingsprogramma

De leden van het CDA Berkelland hebben tijdens een goed bezochte ledenvergadering op woensdag 22 november 2017 bij zaal Dute in Beltum het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft de titel: 

"Goed samenleven in Berkelland"

Kenmerkend voor het CDA is dat wij niet alles van de overheid en de markt verwachten maar een samenleving willen zijn waar u, samen met anderen, zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Onze visie is dat wij alleen iets bereiken als er samenhang is tussen Samenleven (omzien naar elkaar), Ondernemen (kansen benutten) en Zingeving (wij doen het ergens voor). Deze zijn voor iedereen bijzonder en belangrijk, we hebben elkaar nodig en houden elkaar in evenwicht. Wij staan voor dit evenwicht, bewust door het midden. De oplossingen die genoemd worden in ons programma behoeven (nog) niet in beton gegoten te zijn. Het CDA wil door middel van de dialoog tussen overheid, inwoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties werken aan oplossingen.

Het CDA heeft sinds de vorming van Berkelland haar verantwoordelijkheid genomen door actief deel te nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn bereid om in de periode 2018-2022 opnieuw verantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van onze mooie en fijne gemeente Berkelland waar het goed (samen)leven is. Vanuit het uitgangspunt dat de sam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.