06 februari 2022

CDA Neder-Betuwe slaat een (Rijn)brug naar Den Haag

Lijsttrekker en raadslid Martin Hommersom heeft over de financiering van de tekorten voor de vernieuwing van de Rijnbrug een bijzonder positief gesprek gehad met CDA-kamerlid Harry v.d. Molen (zie foto). Oud-CDA wethouder Herman Gerritsen was indertijd namens de gemeente Neder-Betuwe nauw betrokken bij de bovenlokale gesprekken over het fileprobleem rond de Rijnbrug en heeft hierover in het filmpje op deze pagina al het een en ander verteld. Raadslid Geerten vd Lugt sloeg met regionale CDA-collega’s de brug naar de provinciale CDA-vertegenwoordigers en Martin ging over de financiële problematiek in gesprek met Harry v.d. Molen. Het kamerlid benadrukte dat de provincies Gelderland en Utrecht samen aan de onderhandelingstafel moeten blijven en gezamenlijk moeten optrekken naar ‘Den Haag’. Martin Hommersom kijkt met een positief gevoel terug op het contact met Harry vd Molen. ‘Die komt binnenkort deze kant op, om met ons en de CDA-ers uit de buurgemeenten de problematiek te bespreken. ‘De brug naar Den Haag is geslagen, nu nog over de Riijn’ besluit hij lachend. Ondeugend voegt hij eraan toe: ‘Toch wel makkelijk als je als lokale partij ook bent vertegenwoordigt in het provinciaal bestuur en in de Tweede Kamer. Fijn dat je daar je Gemeentebelangen kunt bepleiten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.