Wonen en werken

Wonen en werken

Om een goede en juiste doorstroming te krijgen van de woningmarkt in onze gemeente zal het CDA zich inzetten voor het bouwen van woningen voor starters en senioren met extra aandacht voor grondgebonden woningen en voldoende buitenruimte. Bouwen gaan we doen komende jaren! Er staan projecten op stapel in verschillende kernen. Belangrijk voor CDA Neder-Betuwe is dat waar het kan eigen inwoners en mensen die een economische binding hebben met onze gemeente voorrang krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat we de voorzieningen op peil houden en dat we bij woningbouw nadenken over uitbreiding van het winkelbestand, huisvesting van onderwijs, voldoende speelruimte, genoeg parkeergelegenheid, veilige fietsroutes, ruimte voor groen en ‘ommetjes’ en ontsluiting van de dorpen. Het onderhoud van openbaar groen willen we verbeteren. Kortom, een nog beter leefbaar Neder-Betuwe! 

Vrij baan voor ondernemers. Het leidende motto bij CDA Neder-Betuwe is dat de ondernemer alle ruimte moet krijgen, tenzij het algemeen belang in het gedrang is. Hierbij is het van belang dat ondernemers bij nieuwe plannen en uitbreidingen actief met belanghebbenden in overleg treden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.