Zorg

Zorg

Door goede inrichting van onze WMO voorzieningen willen we de nadruk leggen op het verlenen van ondersteuning en zorg aan inwoners die dit niet vanuit eigen kracht kunnen en onze hulp nodig hebben.

Met inzet van cliëntenondersteuning houden inwoners regie op hun leven. Door inzet van welzijnswerkers, jongerenwerkers en buurtsportcoaches werken we verder aan het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Vanuit ons lokaal preventieakkoord willen we inzetten op het terugdringen van eenzaamheid, het betrekken van inwoners die sociaal graag aansluiting willen, het persoonlijk ondersteunen van inwoners met een mantelzorgtaak. Elke inwoner heeft recht op een eigen woonplek. Voor wie niet geheel zelfstandig kan wonen zorgen we voor passende woonruimte in onze dorpen met passende ondersteuning. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling en verdient een veilige leefomgeving. Met hulp van directe omgeving, zoals familie, vrienden, school, buren, kunnen we vroegtijdig problemen signaleren en inzetten op het oplossen vanuit eigen kracht. Indien nodig kan gemeente ondersteuning bieden. Maatwerk is dan gewenst.

Onze nieuwe statushouders ondersteunen we in het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal. We helpen hen met het vinden van een baan, een studie of vrijwilligerswerk. We willen dat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen onze gebruiken, normen en waarden.

Ook in onze gemeente worden drugs, alcohol en lachgas gebruikt door jongeren en ouderen. Voor wat betreft drugs en lachgas gebruik staat CDA Neder-Betuwe voor het stevig aanpakken binnen de middelen die we hebben. Bij alcohol willen we met preventief beleid sturen op minder en verantwoord gebruik. De inzet van jongerenwerkers, scholen en kerken is hierbij onmisbaar. Iedere volwassene heeft recht op zelfstandig leven. Werk en een inkomen helpen daarbij.

Voor wie zijn weg op de arbeidsmarkt niet gemakkelijk vindt, bieden we re-integratie ondersteuning, leer-werktrajecten of vrijwilligerswerk. Wie niet kan werken vanwege fysieke of psychische beperking ontvangt een uitkering

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.