Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het is duidelijk dat de energietransitie nog maar aan het begin staat. Bewoners betrekken bij initiatieven is belangrijk. Voor CDA Neder-Betuwe is de communicatie met en hulp aan inwoners van doorslaggevend belang of projecten slagen of niet. Energie-coaches kunnen hier een goede rol spelen. Isoleren, windmolens en zonnepanelen op daken zijn nu wellicht leidend, maar CDA Neder-Betuwe pleit ook voor innovatieve technieken, waarbij we geen afval meer produceren. Laadpalen in de eigen straat kunnen elektrisch rijden stimuleren. Duurzaamheid betekent ook klimaatadaptie (zoals waterberging), oplossingen voor stikstof problematiek en het vergroten van de biodiversiteit. CDA Neder Betuwe zal maatregelen hiervoor ondersteunen. Dit zijn soms grote verhalen, maar omvat ook het openbaar groen en soms begint het ook al in het eigen tuintje
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.