Print
30 augustus 2023

De kracht van verenigingen

Vereniging Nederland, een initiatief van CDA-er Inge van Dijk roept op tot aandacht voor verenigingen en de vrijwilligers. CDA Neder-Betuwe onderschrijft dit volledig. Het gaat in onze gemeente best goed met de verenigingen, maar vrijwilligers staan ook onder druk: naast het organiseren van de activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht zijn er eisen m.b.t. administratie,  regelgeving, het realiseren van de energietransitie, etc.

Hoe houden we deze kracht op peil, die zo belangrijk is in de samenleving. Die ook preventief is op gebied van gezondheid, depressiviteit, a-sociaal en crimineel gedrag. Verenigingen zijn netwerk versterkers, met een kracht die mensen samenbindt, hulpvaardig maakt en naar elkaar doet omkijken.

Er komt een sportwet, waarin de rol van sport en bewegen in de samenleving wordt onderschreven. Weliswaar gaat het niet direct om subsidies, maar wel wordt vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor sport accommodaties, het ondersteunen van verenigingen en buurtsportcoaches. 

In Neder Betuwe zijn er diverse regelingen, zoals o.a. de buursportcoaches, het Lokaal akkoord “Neder Betuwe bloeit”, subsidies voor maatschappelijke activiteiten, etc.
In de raadsvergadering van september komt het inzamelen van oud papier aan de orde. Omdat de AVRI de intentie heeft om te stoppen met het inschakelen van verenigingen, ligt er een uitdaging om de betreffende verenigingen te behoeden voor een inkomens terugval.

Hoe de uitkomst en de beslissing rondom oud papier ook is: er is nu ook  een moment om nog eens goed na te denken hoe wij de onze verenigingen in Neder-Betuwe zien en welke rol de gemeente daarin speelt.

Geerten van der Lugt
CDA Neder Betuwe
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.