09 maart 2022

Ontsluiting Randweg Opheusden nog niet aan de orde

CDA Neder-Betuwe wijst op westelijke optie!

Op vragen van inwoners en ondernemers over ons standpunt m.b.t het vaststellen van het bestemmingsplan voor de randweg in Opheusden benadrukken wij dat ons VOOR wat het tracé betreft. Dus de uitwerking van de plek waar mogelijk de weg komt te liggen. En wat hebben we gezegd over de punten waar mensen uit Opheusden zich zorgen over maken.

Letterlijk dit: Nadat bekend werd dat de vaststelling van het bestemmingsplan werd geagendeerd hebben de bewoners van Heerenland en ook Vlastuin duideljke signalen van bezorgheid afgegeven op de gepresenteerde aansluitingen. Met name de ontsluiting die is getekend aan Heerenland. Zowel de bewoners, maar ook de voetbalvereniging DFS hebben duidelijk aangegeven dat het verkeersaanbod de veiligheid van alle weggebruikers in gevaar kan brengen. Het CDA is van mening dat deze bezorgdheid serieus gewogen moet worden en daarom in gezamenlijkheid met de betrokkenen moet worden bekeken hoe en waar de aansluitingen gerealiseerd gaan worden. Daarbij dient niet slechts naar Heerenland als wijk van het dorp Opheusden te worden gekeken, maar met het oog op de toekomst de ontsluiting van het dorp Opheusden als geheel. Nadrukkelijk spelen daarbij ook de ondernemers een rol. Laat hen middels een platformvertegwoordiging ook meedenken. Ook het centrumplan Opheusden speelt een rol bij ontsluiting van Opheusden als geheel. We hoeven nu nog niet te beslissen over de ontsluitingen, maar als we dan verder denken en Heerenland is eens volgebouwd is een uitbreiding naar het westen niet ondenkbaar. Dan is een ontsluiting verder westwaarts toch een reële optie, juist ook in verdeling tussen Dalwagen en de betreffende ontsluiting? Wie het hele betoog wil lezen, kan dat opvragen bij Martin Hommersom, raadslid en lijsttrekker van het CDA Neder-Betuwe: [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.