Dodewaard & Wely

Dodewaard 

 • Realisatie van een Multi Functionele Accommodatie bij verenigingshal
  De Eng met nieuwbouw voor de scholen De Hien en De Bellefleur
 • Doorpakken met de herontwikkeling van het vrijkomende terrein van het
  dorpshuis
 • Creëren van een levendig centrumgebied met (speciaal)winkels en horeca en
  mogelijkheid voor uitbreiding
 • Voortvarend verder met uitbreiding van de woningbouwlocatie Fructus
 • Mogelijkheden voor de sportvisserij verbeteren in kolken en strangen

Wely

 •  Windmolens plaatsen als er draagvlak is bij omwonenden. Er mag geen
  geluidsoverlast en gezondheidsschade uit voortkomen.
 • Stimuleren herontwikkeling terrein Vink’s Conserven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.