Opheusden

Opheusden

  • Nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen
  • Verdere ontwikkeling Agro Business Centre
  • Oplossen van de gevaarlijke situatie voor schoolkinderen in de Lindelaan (traject Middenweg-Dorpsstraat)
  • Samen met inwoners meewerken aan de recreatieve ontwikkeling van de Maneswaard
  • Aansturen op herindeling, zodat de Maneswaard bij Neder-Betuwe gaat horen, in plaats van bij Wageningen
  • Ontsluiting voor auto en fiets van nieuwbouwwijken
  • Fasering aanleg randweg
  • Blijvende aandacht ontwikkeling centrumgebied
  • Aandacht voor seniorenhuisvesting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.