André Hammenga

CDA afdelingsvoorzitter

Bestuur.

Het CDA is een moderne Christelijke volkspartij die zich inzet voor alle lagen van de bevolking. Ik vind het belangrijk dat bestuurlijke besluitvorming in evenwicht is, waarbij de mens voorop wordt gezet, vervolgens zijn/haar omgeving en tot slot het gewin ofwel de kosten. Besluiten worden niet alleen genomen met het verstand, maar vooral ook met het hart. Vanuit ons handelen zullen we terdege rekening moeten houden met de leefbaarheid van onze aarde voor onze volgende generaties. Naast het gebruik van onze sociale voorzieningen is ook een goede voorlichting een taak van de overheid.

Voormalig wethouder en fractievoorzitter.

Vanaf 1-1-2022: Voorzitter afdeling

Lid landelijke "werkgroep water" van de CDA bestuurders vereniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.