Winkelen in Rotterdam

Zondag openstelling:

Een aantal leden van de CDA schaduwfractie hebben in totaal zo'n 100 winkels in Veendam bezocht.

Dukdalf en Wildervank 9 winkels bezocht Alle winkeliers zijn tegen verruiming van de zondagopenstelling. Supermarkten wel bezocht maar bedrijfsleiding niet gesproken.

Museumplein en Kerkplein 18 winkels bezocht. • Alleen Turkse Bazar wil graag iedere zondag open. • Alle andere winkeliers niet.

Centrum en Autorama. 75 winkels bezocht. • Supermarkten en bouwmarkten willen graag open op zondag • Het personeel van de supermarkten en bouwmarkten is liever op zondag vrij • Alle gesproken overige winkeliers zijn tegen verruiming van de zondagopenstelling.

Reacties winkeliers: 1. Ik heb zelf de sleutel en de winkel blijft zondag op slot.

2. De mensen zullen in 7 winkeldagen niet meer geld besteden dan met 6 winkeldagen.

3. We hebben het nu al moeilijk om rond te komen, dat wordt met zondagopenstelling niet beter.

4. De personeelskosten zijn duurder (200%)

5. Ik werk al 6 dagen in de week en als dit 7 moet worden stop ik ermee.

6. We zijn boos op de gemeente omdat ze ons een vrije dag willen ontnemen.

7. De gemeente luistert toch niet naar ons dus het zal wel gewoon doorgaan.

Toen ik hier vanmiddag tegen drie uur naar toe fietste viel het op dat het bijzonder druk was in het centrum. Wellicht een moment opname met mooi weer, maar toch een teken van een bruisend Veendam.

De zondagssluiting is geregeld in de Winkeltijdenwet. De partijen D66 en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer een wijziging van die wet voorgesteld, die het mogelijk moet maken dat gemeenten voortaan zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zullen komen. Op 28 mei heeft de eerste kamer met de wijziging ingestemd. Die wetswijziging zal ertoe leiden dat het aantal koopzondagen spectaculair zal stijgen. Het CDA is tegen de uitbreiding van de koopzondagen. We zullen daarvoor een aantal goede argumenten geven.>

Meer koopzondagen zijn in het voordeel van grootwinkelbedrijven en nadelig voor kleine zelfstandigen. De Supermarkten, Bouwmarkten, Blokker's en Hema's zal het niet veel uitmaken. Zij zullen de extra kosten kunnen dragen; hun directeuren staan normaliter zelf niet in de winkel. De kleine ondernemers hebben die luxe niet, die moeten op zondag wel zelf achter de toonbank. Uit onderzoek van brancheorganisatie CBW-MITEX blijkt ook dat de kleine ondernemers geen enkele behoefte hebben aan meer koopzondagen. De omzet neemt niet toe, maar er moeten wel veel extra kosten (lonen, gas, water, licht) gemaakt worden. En bovenal: de ondernemer en personeelsleden krijgen geen enkele rust meer en zullen hun gezin ook op zondag moeten missen.

"Maar ze hoeven toch niet open?", is de vaak gehoorde reactie. Dat is natuurlijk maar deels waar, omdat de kleine zelfstandige niet wettelijk, maar wel feitelijk wordt gedwongen mee te gaan in de concurrentiestrijd. Achterblijven is geen optie. En de winkeliers geven hun geld maar 1x uit. Dus: bescherm de kleine ondernemer en het personeel van de grotere winkelketens.

Zoals bekend ziet de toekomst er somber uit voor de detailhandel in het algemeen en voor de kleine ondernemer in het bijzonder. Een belangrijke oorzaak hiervan is de mogelijkheid die consumenten hebben om op internet te kopen. Die ontwikkeling is niet te stoppen. Door een algehele zondagsopenstelling in Veendam wordt bovengenoemd proces nog versneld. Het toekomstbeeld is dan dat er alleen enkele grootwinkelbedrijven overblijven aan de randen van Veendam. Voor recreatief shoppen wordt het centrum van Veendam versneld onaantrekkelijk gemaakt.

In plaats van een steun in de rug voor de kleinere detailhandel en hun personeel zal de een algehele zondagsopenstelling het afbraakproces versnellen. Ook voor de grootwinkelbedrijven zal die kaalslag uiteindelijk ongunstig uitpakken. Stel dat alle Veendammer supermarkten elke zondag open zijn. Dan zullen ze hun verdiensten moeten delen en wordt de winst omgezet in verlies.

Om na te gaan hoe de Veendammer winkeliers er over denken hebben we alvast zo'n 100 winkeliers in Veendam bezocht. Zie resultaten enquête. Als je kijkt naar het consumenten gedrag dan draait alles steeds meer om ‘I want it and I want it now'? Oftewel, Ik wil het en ik wil het nu. Blijkbaar hebben we in deze samenleving zo langzamerhand geen geduld meer. We noemen dit consumentisme. Meer koopzondagen is toegeven aan dit consumentisme gedrag. Wie zit er nou te wachten op eindeloos winkelen? Draait alles om "I want it and I want it now"? Als CDA vinden we van niet. Hebben we in het verleden met name ook vanuit de arbeiderspartij niet hard gestreden om voor onze vrije dagen? En geven we dat dan nu maar zo even weer weg? Het is toch geweldig om ten minste één dag in de week te hebben waarop mensen collectief bezig kunnen zijn met zingeving, met hun gezin, met sport, met hobby's en met ontmoeting. Eén dag als baken van rust in de hectische week. Je moet er toch ook niet aan denken dat we straks ook nog zondagscreches moeten hebben voor de kinderen van de winkeliers die zondags moeten werken? Dus: het leven draait om meer dan kopen, kopen en nog es kopen.

Overigens is er een website www.tegenverruiming.nl waar al 41.000 handtekeningen op staan. Zoals Ghandi al eens zei: Er is in de wereld genoeg voor ieders behoefte maar te weinig voor ieders hebzucht. Samen met de CU doet het CDA een dringend beroep op partijen en het college om eerst goed te luisteren naar de winkeliers en het openstellen van winkels op zondag zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.