Blauwe zones

In de vergadering van de cie. VROM van 14 oktober a.s. vraagt het college de commissie om richtinggevend advies omtrent het parkeren in Veendam.

Op 26 september 2011 nam de gemeenteraad het besluit tot het invoeren van gratis parkeren. Dit tot grote tevredenheid van het CDA, want ook wij hadden ons hiervoor steeds sterk gemaakt. Snel bleek echter dat veel parkeerplaatsen, met name die in het Julianapark en langs het Oosterdiep, in beslag werden genomen door langparkeerders. Dit tot ongenoegen van de winkeliers in het centrum.

Vrijwilligers van het CDA hebben meerdere malen via foldermateriaal langparkeerders erop gewezen dat ze parkeerplaatsen bezet houden die eigenlijk voor het winkelend publiek bestemd zijn. Helaas leverde dat weinig resultaat op. Daarop hebben wij het college om maatregelen gevraagd, bijv. in de vorm van een blauwe zone (met gebruikmaking van een parkeerschijf).

Het CDA is erg verheugd dat het college nu bereid is zo’n blauwe zone in te stellen. Wat het CDA betreft komen er dergelijke zones in het Julianapark, op het Kerkplein en langs Bocht Oosterdiep tussen Julianalaan en Kerkstraat. De max. parkeerduur zou 2 à 2½ uur moeten zijn. Dit voorkomt dat in werkpauzes de schijf “bijgedraaid” wordt, hetgeen overigens niet is toegestaan. Handhaving is in dezen dan ook erg belangrijk. Voor mensen die langer willen parkeren zijn er mogelijkheden genoeg rondom het centrum, zoals de Promenadeparkeerplaats, bij de Aldi, bij de Winkler Prins aan de Pinksterstaat, boven de Jumbo en boven het ABC-complex.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.