30 oktober 2020

Persverklaring CDA-Brunssum inzake art. 43-vragen rondom de aankoop van panden door de gemeente

Vanaf 17 oktober zijn in verschillende media berichten gekomen over de aankoop van panden door de gemeente zonder dat afgesproken procedures zijn nagekomen. Daarover heeft het CDA artikel 43-vragen gesteld; deze zijn in de bijlage opgenomen. Voor de wettelijk verplichte beantwoording van deze vragen door het college staan normaal gesproken zes weken. Gezien het tijdsbestek – volgende week, 27 oktober  is er de raadsvergadering waarin over deze situatie een besluit moet worden genomen, hebben wij er op aangedrongen om de vragen vóór de raadsvergadering beantwoord te zien om zo een gedegen conclusie te kunnen trekken.

Afgelopen donderdag, 22 oktober, heeft de fractievoorzitter van het CDA, Raymond Claus, een verhelderend gesprek met burgemeester Van der Rijt gehad, waarin zij aandacht vroeg voor de beeldvorming naar aanleiding van een artikel op ZO-NWS over deze kwestie. In dat artikel werd verwezen naar de benoeming door de Brunssumse gemeenteraad van Gerd Leers tot ereburger van de stad. In een persgesprek heeft Raymond Claus daarover bevestigd wat al bekend was: “Ik heb tegen het ereburgerschap gestemd, ook al is Gerd Leers mijn partijgenoot. Hij had twee jaar als waarnemend burgemeester gewerkt –  maar dat kun je toch niet vergelijken met bijvoorbeeld Britse soldaten die de regio hier mee bevrijd hebben.  Het besluit om hem ereburger te maken was iets van de coalitie.”

In het gesprek met de burgemeester heeft de fractievoorzitter het volgende aangegeven: “Het is niet mijn intentie om Gerd Leers te beschadigen. We respecteren hem als bestuurder en we waarderen dat hij als waarnemend burgemeester heeft bijgedragen aan het normaliseren van de bestuurlijke verhoudingen in Brunssum.”

De fractie blijft overigens kritisch over de rol van het college en Gerd Leers bij de pandaankoop. Raymond Claus is daarbij stellig in zijn mening dat het stellen van artikel-43-vragen een belangrijk recht is van de  gemeenteraad om het college van Burgemeester en Wethouders kritisch te kunnen volgen. Daarover bestaat geen verschil van mening tussen de Burgemeester en onze fractievoorzitter.

De fractievoorzitter van het CDA blijft van mening dat coalitie EN oppositie vrij zijn in hun functioneren en waar mogelijk constructief samenwerken. Er valt naar aanleiding van het vervolgartikel van ZO-NWS, omtrent intimidatie, niets te verwijten naar het functioneren van de Burgemeester in deze. Zij heeft tijdens het gesprek zelfs aangeboden om haar hulp te verlenen bij eventuele moeilijkheden die zouden kunnen ontstaan en wij spreken daar dan ook onze waardering over uit.

Inmiddels zijn de antwoorden van de art.43 vragen al binnen zodat het debat in de gemeenteraad goed voorbereid kan plaatsvinden. Een openhartige beantwoording van de vragen kan de indruk van een doofpot snel weg nemen. Dergelijke openheid en transparantie doen recht aan de aanleiding om Gerd Leers ereburger te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.