Onze speerpunten:

1. Bouwen aan Brunssum

 

 • Alle aandacht voor het centrum van Brunssum
 • Mobiliteitsplan: o.a. het Lindeplein veiliger maken voor voetgangers
 • Woningbouw levensloopbestendig maken (verduurzamen), zoeken naar alternatieve woonvormen
 • Voorzieningen voor jong en oud: Jeugdhonken realiseren, uitgaansleven nieuw leven inblazen

Meer weten? Zie onze website! www.cdabrunssum.nl/bouwen

2. Goede zorg voor iedereen

 

 • Mantelzorgers ondersteunen en faciliteren waar mogelijk
 • Eenzaamheid tegengaan
 • Woonstructuren creëren die onderlinge zorg stimuleren (gasthuisconstructies/knarrenhofjes)
 • Inzetten op computervaardigheden van ouderen

Meer weten? Zie onze website! www.cdabrunssum.nl/zorg

3. Kansen voor jongeren

 • Veel meer kansen voor jongeren creëren, zodat zij in Brunssum willen blijven wonen
 • Stimuleren van jongeren voor deelname aan verenigingsactiviteiten
 • Jeugdzorg en preventie
 • Hulpverlening op maat voor gezinnen

Meer weten? Zie onze website! www.cdabrunssum.nl/kansen

4. Gezond, duurzaam en veilig samenleven

 • Uitbreiden van de gezonde basisscholen
 • Stimuleren van gebruik maken van duurzame producten die klimaatneutraal zijn
 • Armoede de wereld uit, om te beginnen in Brunssum
 • Wijkagenten en BOA’s  zichtbaar en inzetbaar binnen de wijken

Meer weten? Zie onze website! www.cdabrunssum.nl/samen

5. Samenwerken in de regio

 • Betrek de JFC meer bij de burgersamenleving
 • Versterk gezonde partnerschappen met omliggende gemeenten
 • Verfris de banden met partnerstad(t) Alsdorf. Pak de kansen die de kruisbestuiving biedt
 • Zet in op grensoverschrijdende werkgelegenheid

Meer weten? Zie onze website! www.cdabrunssum.nl/regio

TOT SLOT:

Wij gaan voor een gemeentelijke overheid die wordt vertrouwd en daarnaar handelt. Wij kiezen voor zuinig beleid waarin wij niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is. Tegelijk willen wij niet onnodig geld oppotten dat al geoormerkt is voor het opkrikken van Brunssum en andere Parkstadgemeenten uit de RegioDeal. Om tot een sluitende begroting te komen zoeken wij steeds naar samenhang en samenwerking. Waar dat in het belang van onze inwoners is, trekken we samen op in de regio. Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is.
 • Wijs investeren van de gelden uit de RegioDeal.
 • Waken over de Essent-gelden. We moeten rekening blijven houden met de magere jaren die de vette jaren afwisselen. Daar zijn de Essent-gelden voor bedoeld; je kunt niet blijven trakteren uit de reserves als ze niet aangevuld worden.
 • Daarnaast heeft het Rijk bezuinigd op gemeenten én d.m.v. decentralisatie extra taken op het bordje van gemeenten gelegd. Samenwerking in de regio moet beter. In het realiseren van de RegioDeal kiezen we voor Parkstadgemeenten die constructief met elkaar samenwerken i.p.v. elkaar beconcurreren.

 

Samen willen we bouwen aan de gemeente Brunssum. 

Van krimpkramp naar kanskracht.

Met dit sociaal cont(r)act. Doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.