SPEERPUNT 3: KANSEN VOOR JONGEREN

Van 0 tot 18- jarigen

Wij willen weer volwaardig voortgezet onderwijs, waaronder Compass, in onze gemeente. Wat ons betreft, worden daartoe onderwijsstichtingen benaderd buiten de eigen regio die oren hebben naar een vestiging in Zuid-Limburg. De groei van basisschool De Benjamin toont aan dat er behoefte is aan onderwijs vanuit een duidelijke signatuur en het valt te onderzoeken of hiermee een win-win kan worden gecreëerd. Het bijna-monopolie van het de Stichting LVO mag immers wel wat tegenkracht gebruiken om daarmee het onderwijsaanbod in de regio te verbreden en te verbeteren. Maar ook om de positie van docenten te versterken die nu vaak in payrollconstructies in onzekerheid zijn over hun baan op lange termijn.

Het College van B&W is wettelijk verplicht om jaarlijks een meerjarenvisie voor het onderwijs te bepalen, staat in de Wet op Voortgezet Onderwijs. Volwaardig en onderscheidend VO-aanbod opnieuw aanbieden binnen de gemeentegrenzen voor alle leerlingen van 12-18 zou van Brunssum een nog aantrekkelijkere woonplaats maken. En daarmee de leeftijdsgroep van plm. 35 - 50 beter vast kunnen houden of (opnieuw) aantrekken.

Eventuele financiële drempels voor de jeugd om mee te kunnen doen aan het verenigingsleven willen we opheffen. Want iedereen telt mee! 

Veel jongeren trekken weg uit Brunssum als ze eenmaal op eigen benen gaan staan. Daardoor is er een onbalans ontstaan in de demografische opbouw van onze mooie gemeente. We zullen met gedurfde plannen moeten komen, met een degelijke onderbouwing, om die balans te herstellen zodat Brunssum zelf de reden is waarom jongeren hier willen blijven wonen of zich juist hier willen vestigen. Onze CDA jeugd vindt het belangrijk om zich te vestigen in steden die hen een toekomst kan bieden op zowel financieel als ook op sociaal maatschappelijk vlak. Met haar ligging tussen een aantal grote(re) steden in zou Brunssum visie moeten ontwikkelen vanuit het denken in kansen. #kieskansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.