04 mei 2022

Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen…

Teleurstelling én dank

Beste kiezer, beste inwoner van Brunssum, de verkiezingen van maart hebben ons niet gebracht wat wij ervan hadden verwacht. Natuurlijk kunnen wij bij onszelf te rade gaan en kunnen wij een aantal redenen opvoeren waardoor wij hebben verloren, maar feit is dat de kiezer het CDA Brunssum niet goed genoeg vindt om in de Raad onze inwoners te vertegenwoordigen. Als éénmansfractie kan ik wel zeggen dat ik, naast mijn banen en de Coronaperiode, er alles aan heb gedaan om het CDA binnen de raad een gezicht en een stem te geven maar ook de verbinding te zoeken. Mijn dank gaat dan natuurlijk ook uit naar de mensen die in de commissies hebben gezeten. Het CDA Brunssum heeft dan nu ook de taak om gedurende de komende vier jaar het vertrouwen van de burgers van Brunssum terug te winnen en onze basis als politieke partij te verstevigen. Wij zullen dan ook vol goede moed de komende vier jaren als partij de verbinding met onze burger aangaan.

Zorgen over de democratie, maar hoop is ook een werkwoord

Het enige wat ik geleerd heb uit de laatste verkiezingen is ook iets waarover ik veel verdriet heb. Onze democratie, zoals wij die kennen is door de algehele polarisatie in de maatschappij, de algehele tegenstellingen tussen jong en oud, rijk en arm, rechts en links en seksuele geaardheden, af aan het brokkelen. Ook in onze gemeenteraad zien wij deze tegenstellingen toenemen en moeten we inzetten op wederzijds respect en waar mogelijk de verbinding opzoeken. Onze democratie, die zwaar is bevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog, is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend, gekeken naar de opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat er iets fundamenteels mis is binnen onze maatschappij en dat wij juist onze normen en waarden, waar het CDA aan appelleert, moeten verdedigen. De oorlog in Oekraïne zou juist nu moeten laten zien dat onze democratie een groot goed is waarin we het populisme niet de boventoon mogen laten voeren door desinformatie en propaganda.

 Wij van het CDA zullen ons de komende vier jaren inzetten voor de burgers van Brunssum, jong en oud, rijk en arm en zo laten zien dat wij er wel degelijk toe doen en dat wij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 weer mogen vertrouwen op de stem van de burgers van Brunssum.

Met vriendelijke groet,

Raymond Claus

Voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter van CDA Brunssum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.