06 februari 2022

Terugblikken en vooruitkijken met de fractievoorzitter

Beste leden en lezers,

Het is alweer vier jaar geleden dat ik werd verkozen om namens u zitting te mogen nemen in de gemeenteraad van Brunssum. Vier jaar waarin ik, gesteund door commissieleden, mij heb mogen inzetten voor de burgers van Brunssum. Ik kan u verzekeren dat dit geen gemakkelijke opgave is geweest omdat wij maar één zetel hebben behaald bij de vorige verkiezingen. Toch heb ik mij voor de volle 100% ingezet. Dat deed ik naast mijn andere werkzaamheden.

Want naast beheerder van een brasserie in het zorgcentrum Mijn (inmiddels afgerond), ben ik actief als eigenaar van Teamotions, rondleider bij twee bierbrouwerijen (niet tegelijk, wel achtereenvolgens) en analist op de Corona-administratie in het Mumc. Daarbij ben ik vrijwilliger bij het KWF en het Reumafonds betrokken. Maar bovenal ben ik vader van twee prachtige kinderen en al 28 jaar getrouwd met een geweldige vrouw!

Het is dus hard werken naast de werkzaamheden voor de gemeenteraad, maar ik kan zeggen dat ik het altijd met veel overgave heb gedaan en trouw aan alle discussieavonden, raadsvergaderingen, commissievergaderingen, werkgroepen, bezoeken en bezichtigingen, heb deelgenomen. Een enkele uitzondering wegens ziekte daargelaten. Mijn christelijke normen en waarden heb ik zoveel mogelijk bij mijn besluiten, woordmeldingen en debatten meegenomen.

Natuurlijk hopen wij als CDA Brunssum minimaal onze zetel te behouden en eventueel uit te breiden. En al zijn we niet zo van het onszelf op de borst kloppen, toch wil ik even stil staan bij wat er (mede) door mij, ondersteund door de commissieleden, met minimale bezetting is bereikt in de afgelopen vier jaren:

Zwerfafval

Middels een motie heeft het CDA aandacht gevraagd voor zwerfafval. Daarbij is er een pilot ten behoeve van plaatsing van een containertuintje bereikt in Brunssum-Noord.

Afschaffing hondenbelasting

We hebben het debat aangejaagd rond afschaffing van de hondenbelasting. Dat krijgt nog een staart.

Inclusieve samenleving

“Een inclusieve samenleving is een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen.” Daartoe heeft het CDA verschillende moties ingediend. Zoals die tegen eenzaamheid, voor een gezonde basisschool van de toekomst, voor een inclusieve samenleving, en een motie over drugs- en alcoholvoorlichting op scholen. Samen met de BCD dienden we een motie in om meer voor de jeugd te doen, zoals de realisatie van een jeugdhonk in Brunssum. De motie voor de gezonde basisschool voor de toekomst is inmiddels ingezet.

Muziekles

Het CDA heeft noten op zang als het om muziekonderwijs gaat. De motie om dat voor alle kinderen toegankelijk te maken, is door ons van harte gesteund.

Lezen is van levensbelang

Het CDA is van mening dat goed kunnen lezen en goed om kunnen gaan met computers en internet van levensbelang zijn. Daarom hebben we een motie tegen laaggeletterdheid ingediend. Heel zichtbaar is het resultaat van onze motie voor mini-bibliotheken. Daarvan zijn inmiddels 70 (!) stuks geplaatst en verspreid over heel Brunssum. Op dit resultaat zijn we enorm trots!

In dat verlengde heeft het CDA ook een motie ingediend om digibetisme (het ontbreken van de nodige vaardigheden om met digitale informatie om te gaan) onder ouderen tegen te gaan. Ook dit valt onder inclusiviteit: we willen graag dat iedereen zolang mogelijk mee kan doen.

Kunstbehoud

Toen het oude ziekenhuis in Brunssum gesloopt werd, is door het CDA een motie ingediend voor het behoud van de kunstwerken in het ziekenhuis. Deze werd aangenomen. Ze liggen nu veilig opgeslagen en wachten op een nieuwe bestemming.

Duurzaamheid

Het CDA staat vooraan bij het werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Daarbij kijken wij naar de wensen én de draagkracht van onze inwoners. Wij zien toe dat oplossingen die bijdragen aan verduurzaming ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Wij vinden het dan ook onverantwoord om oplossingen aan burgers op te dringen die onverstandig zijn.

Denk dan bijvoorbeeld aan het Mijnwaterproject dat in Brunssum-Noord gedoemd is te mislukken. Dat draagt ook niet echt bij aan verduurzaming door gebruik te maken van biomassa. Er is controle nodig op het proces om op gemeentelijk niveau verduurzaming te realiseren. Om te voorkomen dat de burgers heel dure plannen aangesmeerd krijgen die vooral het ego strelen en niet het algemeen belang dienen.

Wij van het CDA doen niet graag aan symboolpolitiek of symptoombestrijding. Wij willen problemen bij de wortel aanpakken. Daarbij doen wij het liefst mee aan ondersteuning van de oplossing. Vanwege onze inzet hebben wij daarom gekozen voor onze volgende verkiezingsslogan:

Voor een Sociaal Cont(r)act

Deze slogan vertaalt onze kijk op onze samenleving en hoe wij die verder, samen met u als inwoners van Brunssum, willen vormgeven. Wij kiezen om te geven om elkaar en om om te zien naar elkaar. Als CDA Brunssum hopen wij de kansenongelijkheid te verkleinen, de leesvaardigheid omhoog te tillen en via ons sociaal cont(r)act de mensen dichter tot elkaar te brengen. Zodat we met z’n allen een beter en mooier Brunssum maken.

Tijdens een van onze laatste raadsvergaderingen hebben de meeste partijen gekozen voor een Jeugdraad en een Jeugdburgemeester. Zodat ook de jeugd inspraak heeft op hun toekomst en die van Brunssum. Onze inzet is dat we, samen met andere partijen, ervoor zorgen dat wij kansen creëren om zelfstandig te blijven en onze toekomst veilig te stellen.

Met uw stem wil CDA Brunssum zich de komende vier jaar weer inzetten voor onze ouderen en jeugd. En voor een betere leefomgeving en circulariteit, bouwen aan het centrum en woningen, goed onderwijs, jeugd- en ouderenzorg en het behoud van onze culturele samenleving. Samen met onze jeugd. Voor een gemeente die we door willen geven.

Ik hoop op uw stem op 14, 15 en 16 maart voor het CDA.

Met vriendelijke groet,

Raymond Claus

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Brunssum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.