Irene Plas

Lijst 7, nr 3

Welkom! Hier vertel ik graag kort wie ik ben en waarom ik hoop op jouw stem. Mijn naam is Irene Plas. Ik ben moeder van drie jongvolwassen kinderen. Naast het zelfstandig ondernemerschap op het gebied van taal en communicatie geef ik twee dagen per week les in het middelbaar beroepsonderwijs.

Sinds een jaar of tien woon ik in Brunssum en het is hier fijn wonen. Al gauw raakte ik betrokken bij het CDA hier. Ik deed het kweekvijvertraject ‘Meer vrouwen in de politiek’ dat ik erg leerzaam vond. In die cursus leren vrouwen om in de politiek hun weg te vinden, weerbaar te zijn en trainen vrouwen praktische vaardigheden die in de raad en in het college heel waardevol blijken.

Want de gemeentelijke politiek en het college van B&W mogen wel wat diverser. Meer vrouwen, meer kleur en meer jongeren zou het lokale beleid goed doen. Wanneer de politiek diverser is, maken politici betere besluiten.

Omdat we allemaal de menselijke neiging hebben om ons eigen verhaal als ijkpunt te nemen, is het belangrijk om de veelkleurigheid in de maatschappij zichtbaarder te maken in de raadszaal.

Want als meer mensen met een variatie aan achtergronden meepraten er in die besluiten meer met elkaar rekening gehouden wordt. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan cultuur, gender, leeftijd, opleiding, met en zonder een (zichtbare of onzichtbare) beperking. Ik leg me er niet bij neer dat mensen afhaken omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Ik zet me in voor het bieden van kansen om aan te haken.

Ook hebben mensen met een migratieachtergrond, jongeren en vrouwen rolmodellen nodig waardoor zij zich laten inspireren om de politiek in te willen. Want gezonde democratie wordt breed gedragen van onderop. En met 50 procent vrouwen in de samenleving is het wel een beetje vreemd dat in onze raad slechts 4 van de 21 raadsleden vrouw is. En alle wethouders man.

Ik wil me daarom inzetten voor een diversere vertegenwoordiging in de raad, vanuit de kernwaarden van de christendemocratie: Publieke gerechtigheid, Rentmeesterschap, Solidariteit en Gespreide verantwoordelijkheid. Ook wil ik me inzetten om Brunssum aantrekkelijker te maken voor jongvolwassenen om er te komen of te blijven wonen. Voor een goede onderlinge samenwerking, dichtbij en verder weg. Voor hoopverlening. Voor een beleid dat doordrongen is van de noodzaak om de klimaatcrisis samen aan te pakken. Voor de bloei en de vrede van de Parel van de Mijnstreek. Voor een sociaal cont(r)act tussen burgers onderling en met de overheid. Voor een gemeente die we door willen geven.

Ik wil me inzetten voor u, voor jou. Maar daarvoor heb ik wel (jo)uw stem nodig.

Stem daarom op 16 maart op Irene Plas, Lijst 7, nummer 3.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.