Zakia Labyed

Lijst 7, nr 7: Mantelzorg zit in het dna van het cda

Ik ben Zakia, 52 jaar. Als kleuter kwam ik hier wonen en heb Brunssum in mijn hart gesloten. Ik zou nooit weg willen gaan uit deze prachtige gemeente. Net als ongeveer 5 miljoen andere Nederlanders ben ik mantelzorger. Graag vertel ik waarom ik met die achtergrond kandidaat sta voor CDA Brunssum.

Toen ik zeven jaar geleden hoorde dat mijn moeder (87 jaar) Alzheimer had, kwam dat aan als een harde klap. Ik had zoveel vragen. Hoe ga je ermee om? Hoe gaat het nu verder met haar? Kan ze nog wel zelfstandig wonen? Uiteindelijk heeft mama eerst een paar jaar zelfstandig gewoond. Toen we merkten dat ze steeds angstiger werd, is ze bij mij en mijn gezin in komen wonen. Dat is nu ruim drie jaar zo.

Ik deel de zorg voor mama met mijn broer en zus. Mijn zus helpt mama met douchen, mijn broer gaat mee naar doktersafspraken. Het is fijn dat we de zorg op deze manier een beetje met elkaar kunnen delen. Ik vind het mooi dat ik mijn moeder de reuring van een gezinsleven kan geven. Een nadeel van het inwonen is dat iedereen er vanuit gaat dat ik altijd voor haar zorg. Ook in vakanties. Dat vind ik weleens lastig. In vakanties zou ik graag wat meer tijd hebben voor mijn gezin.

Passende zorg

De zorg voor ouderen, en specifiek die van ouderen met een migratie-achtergrond, is in Brunssum belangrijk. Door de mijnen vroeger zijn er veel ouderen die bijvoorbeeld Arabisch, Pools of Fries als moedertaal hebben. Omdat de moedertaal dieper geworteld is dan het Nederlands, valt men terug op die eerste taal. Dan moet je ook zorg op maat kunnen bieden in die taal. Het is nu nog lastig om passende professionele hulp te vinden voor mama. Door de dementie valt mijn moeder terug op het Arabisch. Het is moeilijk om zorg te vinden passend bij haar taal en cultuur. Anders zou ik sneller om professionele hulp vragen voor mijn moeder, want het is soms best zwaar.

Dit punt wil ik graag agenderen in de komende raadsperiode: goede zorg voor de dementerende naaste met een migratie-achtergrond.

Werk
Ik combineer het mantelzorgen met drie dagen in loondienst werken en verder als zelfstandige. Dan help ik anderen met het aanvragen van hun PGB, want dat is best wel ingewikkeld. Dit allemaal combineren is een grote uitdaging. Ik ben de enige die mijn moeder kan kalmeren. Als ze onrustig is, moet ik haar dus helpen. Mijn kinderen wonen alle vier nog thuis en springen structureel bij. Ze letten op oma en geven haar een kopje koffie of thee als ik wat later thuis ben. Zonder hun hulp was dit nooit mogelijk geweest. Samen met mijn dochter ben ik actief bij mantelzorg.nl.

Ik vind het waardevol dat mijn kinderen van jongs af aan weten hoe je voor een ander zorgt.

Ideeën uitwisselen
Andere mantelzorgers vertellen me weleens dat het hen te veel wordt en dat ze niet meer terug kunnen vallen op hun eigen netwerk. Dan probeer ik hen te helpen door te vertellen hoe ik de zorg voor mijn moeder combineer met mijn eigen leven. Het is fijn om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Er wordt vaak zo vanzelfsprekend gedacht dat wij wel altijd wel klaar kunnen staan om te mantelzorgen. We zijn vaak zo druk met zorgen voor onze naaste, dat er geen tijd meer is om voor onszelf te zorgen en onze stem te laten horen in de politiek. Maar ook wij hebben oplaadmomenten nodig en waardering. Niet alleen in woorden, maar ook om zelf financieel niet op achteruit te gaan als mantelzorg ons overkomt.

Zorgen voor de ander mag niet leiden tot eigen geldzorgen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is 20 procent. Dat komt ook doordat 65% van het onbetaalde werk, zoals mantelzorg, door vrouwen gedaan wordt. Maar liefst 60% van de vrouwen is mantelzorger. Dit werkt door in de pensioenen. Vrouwen zijn dus nog steeds kwetsbaarder voor armoede. Daarom het is ook belangrijk dat mantelzorgers op het netvlies staan van de lokale én de landelijke overheid.

Het CDA maakt zich sterk voor een betere ondersteuning voor mantelzorgers via bijvoorbeeld cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden. Goede zorg voor elkaar is het tweede speerpunt van CDA Brunssum. Met mijn ervaringdeskundigheid denk ik, praat ik en besluit ik graag mee om in onze mooie gemeente goed te zorgen voor onze mantelzorgers.

Daarvoor heb ik uw stem nodig op 14, 15 en 16 maart. Stem daarom om Zakia Labyed, lijst 7, nr. 7.

 

Bij het schrijven van deze persoonlijke pagina is met vriendelijke toestemming een interview met mij door wendyonline.nl verwerkt, dat op 9 nov. 2021 gepubliceerd is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.