18 november 2021

ALV 23 november

Alle leden van het CDA Amsterdam en Weesp zijn uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 23 november 2021. De vergadering start om 19.00 uur en vindt, gelet op de nieuwe coronamaatregelen, digitaal plaats via Zoom.

Beoogd partijvoorzitter Hans Huibers en voorzitter van het CDA Noord-Holland Daan Versteeg zullen ook bij de ALV aanwezig zijn.

De agenda van de vergadering luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling notulen ALV 8 oktober 2021
  5. Vaststelling verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022 – behandeling amendementen (zie conceptprogramma)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Aanmelden voor de ALV kan hierVoorafgaande aanmelding is vereist (voor toezending link naar Zoom-meeting).

De vergaderstukken zijn per e-mail op te vragen bij het bestuur (bestuur@cda.amsterdam).

Amendementen op het conceptverkiezingsprogramma kunnen nog tot en met op 19 november 2021 bij het bestuur worden ingediend (bestuur@cda.amsterdam). Een amendement moet van een toelichting zijn voorzien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.