Het verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 3 november heeft de algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma van het CDA Amsterdam vastgesteld. Hierin doet het CDA voorstellen om Amsterdam de komende vier jaar leefbaarder, veiliger en duurzaam te maken. 

Zo zal het CDA de komende jaren inzetten op een eerlijk erfpachtstelsel en meer woningen voor middeninkomens, die ook groot genoeg zijn voor gezinnen. Een ander speerpunt is het uitbreiden van de handhaving om overlast tegen te gaan, juist 's nachts en in het weekend. Drukte in de stad en de excessen van het toerisme zorgen er in steeds meer buurten voor dat bewoners die zich onveilig voelen, continue troep op straat tegen komen of elke nacht uit hun slaap worden gehouden door blow- en braltoeristen.

Ook zal het CDA zich blijven inzetten voor een groene stad, met ruimte voor groen in de openbare ruimte, natuurinclusieve bouw en een stad die steeds duurzamer wordt.

Download hier het verkiezingsprogramma. 

Leest u liever online?

Op de site van Scribd kunt u het verkiezingsprogramma via uw browser lezen. Ga naar de online versie.

 

Het CDA werkt samen met AWEP 

Het CDA werkt samen met AWEP, de Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij, lees ook hun visie over wonen en erfpacht in Amsterdam:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.