Het CDA Amsterdam is en blijft tegen het plan van het gemeentebestuur om een groot seksparadijs te bouwen. Op deze speciale pagina staat een overzicht van onze acties en onze inbreng in de Gemeenteraad. Met onze Nieuwsbrief 'Erotisch Centrum Alert' duiden wij onze positie en besluitvorming in de Gemeenteraad.

Actie 1: Zorgenlijn en enquete onder inwoners van Amsterdam

Nadat het gemeentebestuur de Europaboulevard in stadsdeel Zuid heeft aangewezen voor het nieuwe Erotische Centrum, openden wij direct de ‘Zorgenlijn Erotisch Centrum’ waar bezorgde Amsterdammers per e-mail en telefonisch hun mening kwijt kunnen.
 
Voor het CDA Amsterdam is de discussie namelijk nog altijd niet beslecht. Rogier Havelaar: “Als wij in Amsterdam op een zelfbewuste wijze discussiëren over de positie van alle mensen in onze samenleving, moeten wij ook durven spreken over de normen en waarden rondom het sekstoerisme en prostitutie. Juist deze kwetsbare groep moeten wij als stad meer gaan beschermen. Het faciliteren door een nieuw erotisch centrum is niet de juiste weg.”
 
Tijdens meerdere inspraakavonden hebben veel mensen hun zorgen geuit. Ook heeft het stadsdeel Zuid duidelijk gemaakt dat dit geen goede locatie is. Zowel de volledige stadsdeelcommissie als het Dagelijks Bestuur achtten de twee voorkeurslocaties in Zuid ‘ongeschikt.’ Ondanks deze kritische geluiden, zet het gemeentebestuur de plannen door. Daarom openen wij nu een zorgenlijn.

‘Het is onbegrijpelijk dat speeltuin Amstelpark een megabordeel mag verwelkomen als nieuwe buren. Wat zijn de gevolgen voor de buurt en dit prachtige park waar veel gezinnen komen? Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen’ constateert Jurriaan Limburg, onze CDA’er in stadsdeel Zuid. 
 
Rogier Havelaar: “Rondom de Europaboulevard in stadsdeel Zuid wonen mensen. Zij willen dat dit stadsdeel veilig is. Ook bedrijven investeren volop in dit gedeelte van de stad. Zo versterken zij de Amsterdamse economie. Met deze beslissing wordt hun toekomst onzeker. De overlast en onveiligheid zal toenemen. Dit is niet alleen onze angst, maar ook van veel Amsterdammers. Met de Zorgenlijn willen wij alle kritische geluiden verzamelen. Op die manier gaan we zorgen dat het gemeentebestuur alle zorgen meeneemt. Natuurlijk blijven we ons best doen om het gemeentebestuur te overtuigen om de plannen niet door te zetten. Hier geldt volgens ons: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het gemeentebestuur lijkt de verkeerde richting in de slaan. Wij moeten bijsturen.’
 
De Zorgenlijn Erotisch Centrum was tussen 18 december 2023 en 1 februari 2024 geopend.

Actie 2: Onderzoek door middel van Vragenlijst Erotisch Centrum

Onder de inwoners van Amsterdam hebben wij een Vragenlijst Erotisch Centrum verspreid. Veel bezorgde inwoners van met name stadsdeel Zuid hebben gereageerd. Lees hier de resultaten van het onderzoek 'De Amsterdammer spreekt zich uit, Resultaten onderzoek Nieuw Erotisch Centrum'

Actie 3: Debatten in de Gemeenteraad

Nadat het Gemeentebestuur de plannen heeft ingediend, is het woord aan de Gemeenteraad. 

Tijdens de bespreking in de Raadscommissie Algemene Zaken op donderdag 15 februari 2024 heeft Rogier Havelaar de Burgemeester uitgedaagd om in te gaan op de kritische geluiden vanuit de stad. Lees hier de spreektekst in eerste termijn van Rogier Havelaar terug en bekijk de video voor de korte samenvatting van het debat (tweede termijn).

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad op donderdag 28 maart 2024 heeft het CDA Amsterdam verschillende moties ingediend. Klik hier om de inbreng van Rogier Havelaar in de eerste termijn van het debat terug te kijken. Ook kunt u onze duiding en verslag terug lezen in de tweede Nieuwsbrief Erotisch Centrum.

Actie 4: Nieuwsbrief Erotisch Centrum Alert

Via de nieuwsbrief ‘Erotisch Centrum Alert’ informeert het CDA Amsterdam over de plannen van het gemeentebestuur. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze standpunten in de gemeenteraad. Daarnaast geven wij onze duiding en analyse.

  1. Erotisch Centrum Alert nr. 1 (15 februari 2024): Wat vinden de mensen van de plannen van het gemeentebestuur?
  2. Erotisch Centrum Alert nr. 2 (8 april 2024) Wat vond de gemeenteraad van de plannen van het gemeentebestuur?

Schrijf u in voor deze nieuws om op de hoogte te blijven over onze acties, standpunten en duiding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.