Eerlijke erfpacht voor alle Amsterdamse huiseigenaren

Het erfpachtstelsel is onrechtvaardig en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onacceptabele lastenverzwaringen. Daarmee draagt het in belangrijke mate bij aan de problemen op de woningmarkt en de hoge woonlasten in de stad. En dat treft ook huurders. Erfpacht vertoont de kenmerken van een woekerpolis: complex, niet transparant, niet veilig, en te duur. Bovendien is het stelsel zo complex dat enkel de uitvoering ervan de gemeente al tientallen miljoenen kost. Als het erfpachtstelsel niet wordt aangepast, zal dat veel mensen de komende jaren in grote problemen brengen. Dat moet dus van tafel. De prijsopdrijvingen moeten worden teruggedraaid, en erfpachters gecompenseerd.

De afgelopen jaren heeft het CDA gevochten voor een beter en eerlijker systeem. Daarbij hebben we een aantal stappen kunnen zetten, maar we zijn er nog niet.

De afgelopen jaren heeft het CDA gevochten voor een beter en eerlijker systeem. Daarbij hebben we een aantal stappen kunnen zetten, maar we zijn er nog niet.

Uitgangspunten van het CDA:

Recht op koop

Wij willen dat Amsterdammers voor een eerlijke prijs de grond onder hun eigen woning in bezit moeten kunnen krijgen. Huiseigenaren die de erfpacht eeuwigdurend hebben afgekocht krijgen de grond onder hun woning in bezit.

Eerlijke prijzen

Een eerlijke erfpacht betekent dat de waarde die aan de grond wordt toegerekend maximaal nog 13 procent van de marktwaarde van het huis kan bedragen. Dat was jarenlang praktijk—en dat is waar mensen rekening mee konden houden. Daarnaast moeten de canonpercentages omlaag. De gemeente moet geen kosten en risico’s in rekening brengen die er niet zijn.

Erfpachtpardon

Tot 7 januari 2020 golden lagere tarieven voor de overstap op eeuwigdurende erfpacht, op basis van de WOZ-waarde van 2014/15. Deze voorwaarden worden opnieuw geldig.  Iedereen kan tot de eerstvolgende verkooptransactie aanspraak maken op de overstapregeling voor aanvragen, als deze gunstiger is dan het nieuwe grondwaardebeleid.

Eerlijke Consumenten- bescherming

Op voorstel van het CDA is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de erfpacht. De conclusies waren vernietigend, maar terecht: erfpachters moeten wettelijk worden beschermd tegen de excessen die het systeem nu kent. De conclusies van het Berenschotrapport worden overgenomen. Consumentenbescherming op basis van de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie wordt het uitgangspunt voor zo lang Amsterdam nog erfpacht heeft. De gemeente neemt het normenkader voor complexe financiële producten dat de AFM hanteert over voor erfpacht.

Eerlijke vangnetregeling

Voor schrijnende gevallen komt een goede vangnetregeling en een hardheidsclausule. Erfpachters kunnen een eventuele afkoopsom afbetalen in termijnen.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.