12 maart 2022

Lees nu 'Het Erfpachtschandaal'

In Het Erfpachtschandaal zet het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma uiteen hoe de Gemeente Amsterdam van het erfpachtstelsel een woekerpolis heeft gemaakt. Tienduizenden Amsterdamse woningbezitters worden hierdoor gedupeerd: hoge kosten, een groot gebrek aan transparantie, verborgen kosten en een financiële ‘hefboom’ waardoor kosten in korte tijd vijf, zes of zelfs tien keer zo hoog kunnen worden. Ondertussen wordt van een erfpachter gespecialiseerde vakkennis verwacht over dit ingewikkelde onderwerp, waarbij een klein foutje tienduizenden euro's kan kosten. 

Inmiddels vertoont erfpacht helaas veel kenmerken van het toeslagenschandaal: een hardvochtige overheidsbureaucratie die mensen in de problemen stort met beslissingen waar ze niet tegen kunnen protesteren, kleine nalatigheden of fouten die ertoe leiden dat mensen tienduizenden euro’s kwijt zijn, het onvermogen om fouten te herstellen, en het slecht informeren van de gemeenteraad, waardoor de democratische controle tekortschiet.

Volgens Boomsma staat de werkwijze van de gemeente symbool voor de verstoorde bestuurscultuur in onze stad. In onderstaand essay komen alle schandalige details van het erfpachtbeleid aan bod:  Geheime audio-opnames, gerommel met WOB-verzoeken en misleidende informatievoorziening. 

Stem deze verkiezingen op Diederik Boomsma, want er moet nog veel geregeld worden voordat er in Amsterdam eerlijke erfpacht is. Wat volgens Boomsma nu ten minste moet gebeuren is:

  • Het erfpachtpardon compleet maken: bevries de voorwaarden van 2020;

  • De BSQ vaststellen op maximaal 15%;

  • Instellen van een onafhankelijke bezwaarcommissie;

  • Instellen van een vangnetregeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.