17 oktober 2023

Bericht van Lody van de Kamp

Beste Amsterdamse CDA’ers,

Onze ALV was voor mij heel inspirerend. Maar niet alleen inspirerend. Ook hoopvol.

Om iets van de CDA-hoop die ik opnieuw mag koesteren met jullie te delen wil ik ook jullie graag nog
eens toelichten wat mijn motivatie was om de stappen te zetten die ik zojuist gezet heb. Mijn
terugkeer naar ons CDA.
Zo een dertig jaar geleden tijdens een lang maar ook heel mooi persoonlijk gesprek met Jos van
Gennip, directeur van het WI, en Ernst Hirsch Ballin, toenmalig minister van justitie, werd ik
gestimuleerd lid te worden van het CDA. Ik was er na die ontmoeting helemaal van overtuigd dat ons
Nederland inderdaad een brede volkspartij nodig heeft die geïnspireerd wordt vanuit het hogere
geestelijk gedachtegoed. Die gedachte heeft mij nooit verlaten.
Een aantal jaren geleden na een lange periode van lokale raadsfuncties, fractievoorzitterschap en
CDA bestuursfuncties moest ik toen de beslissing nemen om afscheid te nemen van ons CDA. Het
gedoogakkoord en daarop volgende CDA uitspraken waren voor mij de reden.
Het CDA gedachtegoed en de visie zoals deze door Jos en Ernst werden verwoord zijn echter altijd bij
mij gebleven. Voor mij bestaat er maar een waarachtig politieke lijn, die van de Volkspartij
geïnspireerd vanuit het geestelijk gedachtegoed De Bijbel.
In deze tijd zijn er jammer genoeg actieve CDA’ers die om hen moverende redenen onze partij de rug
toekeren. Sinds mijn afscheid bleef daarentegen een terugkomen naar het CDA echter door mijn
hoofd spelen.
Het kritieke moment van nu na de jongste kabinetscrisis, de uitdaging die ook voor het CDA daaruit
voortkomt en ook het verlies van politiek actieve mensen in onze gelederen hebben mij gemotiveerd
om nu dan ook dat besluit van terugkeer te nemen.
Ik voelde mij verantwoordelijk om het CDA te laten weten dat ik opnieuw beschikbaar ben voor een
politiek actief bestaan. En dat gevoel werd alleen nog maar verder gestimuleerd door de woorden
van onze nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal.
Jullie allen hebben gisteren bij de ALV laten zien dat mijn besluit om weer actief mee te doen een
goed besluit is geweest. En daar ben ik dankbaar voor.
Laten we deze hoop die niet alleen op optimisme maar ook op de realiteit is gebaseerd de komende
tijd vooral met ons allen vasthouden.

Een hartelijke groet,


Lody B. van de Kamp
Lijstduwer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.