22 december 2020

Betere bescherming voor monumenten

Amsterdam kent verschillende soorten monumenten: Van het Rijksmuseum tot Centraal Station en Plan Zuid en de grachtengordel. Vanuit de hele wereld komen mensen naar Amsterdam voor ons erfgoed. Het CDA vindt het belangrijk om dit historisch erfgoed beter te beschermen en te conserveren voor toekomstige generaties. Daarom diende Diederik Boomsma een motie in om een vergunning te verplichten bij sloop van een zogenaamd orde 2-pand. Orde 2-panden zijn gebouwd vóór 1940 en worden gewaardeerd als 'beeldbepalende panden,' maar mogen in sommige gevallen nu nog (gedeeltelijk) gesloopt worden zonder vergunning. Om dit in de toekomst te voorkomen is het voorstel van het CDA door de gemeenteraad aangenomen! Het stadsbestuur zal het betrekken in een zogenaamd papaplubestemmingsplan. Het CDA zal de uitwerking van de motie goed in de gaten houden.

Lees de aangenomen motie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.