20 juni 2019

Betere overgang basisschool naar middelbare school

Vanmiddag is een motie van de CDA-fractie aangenomen waarin gepleit wordt voor een beter lotingssysteem voor achtstegroepers die een middelbare school uitkiezen. Met een lijstje van verbeterpunten gaat de wethouder Onderwijs nu in gesprek met de Amsterdamse schoolbesturen. Op deze manier hoopt het CDA dat kinderen beter geplaatst worden op scholen van hun voorkeur en minder kinderen worden teleurgesteld met scholen waar ze liever niet naartoe gaan.

De motie (lees hem hier) werd door alle partijen gesteund en de wethouder was ook tevreden. Deze zomer worden de cijfers bekend van de loting en matching van 2019. Na het zomerreces zal de politieke discussie verdergaan. Wij blijven vechten tegen de mismatch tussen vraag en aanbod in het onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.