02 april 2023

CDA Amsterdam steunt oproep gemeente Amsterdam om samen te werken voor het huisvesten van kwetsbare groepen

Dat het niet goed gaat met de volkshuisvesting werd pijnlijk duidelijk in de commissievergadering op 22 maart.
Op verzoek van CDA-fractievertegenwoordiger Rogier Havelaar sprak de commissie Volkshuisvesting over het huisvesten van kwetsbare groepen.
Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een medische indicatie, mensen die hun huis uit moeten vanwege huiselijk geweld en statushouders. 
De gemeente Amsterdam heeft bij andere gemeenten in de Metropoolregio voorgesteld dat de zij een grotere rol neemt op het direct huisvesten van asielzoekers in asielzoekerscentra.
In ruil daarvoor vraagt de gemeente Amsterdam of andere gemeenten een grotere rol willen spelen in het structureel huisvesten van statushouders.
Dit kan de druk op de woningvoorraad in Amsterdam verlagen.
Tot nu toe willen de meeste gemeenten in de regio hier niet aan meewerken.
De problemen die in Amsterdam spelen, zijn daar ook.
Toch denkt Rogier dat het verstandig is om met alle gemeenten in de MRA een plan te maken: voor zowel de korte als de lange termijn, een onderdeel daarvan kan zijn dat in Amsterdam.
Meer vluchtelingen opgevangen worden en de regio meer permanente huisvesting biedt.
Doordat er te weinig woningen zijn en er veel mensen met een urgentieverklaring zijn, staan regulier woningzoekenden aan de zijlijn.
In heel 2021 werden slechts 23 woningen toegekend aan regulier woningzoekenden.
Rogier: “je bent dus behoorlijk kansloos als je op de wachtlijst voor een woning staat.”
Er zijn te weinig woningen. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren de spelregels voor wanneer je een urgentieverklaring kreeg, aangepast.
Heb je iemand waar je een paar nachten kan logeren? Dan ben je volgens de nieuwe spelregels niet meer een “kwetsbare groep”.
 Daardoor zijn de mensen met een urgentieverklaring nu slechts het topje van de ijsberg.
Rogier: “Ik maak me zorgen over de systematiek. De afgelopen jaren hebben we de definitie van wat “kwetsbaar” is, aangepast. Iemand die drie jaar geleden nog onder de regeling viel, valt dat nu niet meer.
Er is geen monitoring voor deze groep. Dat moet anders”.
Het CDA Amsterdam maakt zich zorgen over de toekenning van sociale huurwoningen aan kwetsbare groepen.
Kwetsbare groepen worden onvoldoende geholpen en voor regulier woningzoekenden is het onmogelijk om een huis te bemachtigen.
Daar moet een oplossing voor komen. 
Voor het CDA Amsterdam is het niet acceptabel dat er zo weinig woningen naar regulier woningzoekenden gaan.
Rogier: “het kan natuurlijk niet waar zijn dat als je geen urgentie hebt, je geen woning krijgt.
Meer woningen bouwen blijft daarvoor een belangrijke oplossing. Hoewel dat voor de korte termijn de problemen niet oplost,
is dit het enige dat we kunnen doen om uit de wooncrisis te komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.