17 februari 2021

CDA behaalt belangrijke stap in kansengelijkheid voor kinderen

Sommige achtstegroepers krijgen voor de middelbare school een zogenaamd dubbeladvies, zoals vmbo/havo en havo/vwo. In Amsterdam mogen deze scholieren slechts meeloten op het laagste niveau. Dat is niet de bedoeling. Het kabinet heeft besloten dat kinderen met een dubbeladvies op beide niveaus moeten worden toegelaten. Om deze weeffout te herstellen diende het CDA in september 2020 een voorstel in dat kon rekenen op steun van de volledige gemeenteraad. Een latere brief van de wethouder Onderwijs was teleurstellend: De schoolbesturen zouden het niet mogelijk kunnen maken voor het jaar 2021.

Gelukkig kwam op 17 februari 2021 goed nieuws! De schoolbesturen hebben in overleg met de wethouder aangegeven dat dit wél al bij de volgende loting kan worden ingevoerd. De CDA-motie wordt dus gewoon uitgevoerd. Categorale gymnasia zijn voorlopig uitgezonderd, maar wat het CDA betreft wordt dit ook op termijn opgelost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.