30 november 2020

CDA dient 25(!) voorstellen in voor betere stad

Tijdens de besprekingen van de begroting voor 2021 heeft het CDA Amsterdam 25(!) voorstellen ingediend voor een betere stad. Zo pleit de fractie tegen de verhoging van de ozb-belasting, de afvalstoffenheffing en de vermakelijkheidsretributie. Juist nu moeten bewoners en ondernemers ontzien worden van hogere kosten, om zo de economische klap van de coronacrisis door te komen. Verder maakt het CDA zich sterk voor het behoud van sportaanbieders die het zwaar hebben en het behoud van Amsterdams erfgoed. Ook de bibliotheken en wijkcentra zouden volgens het CDA beschermd moeten worden tegen bezuinigingen, vanwege hun waarde voor de buurten waarin zij staan.

Het stadsbestuur staat positief tegenover een correctie op de vermakelijkheidsretributie in de begroting en ons voorstel voor stadsgesprekken over vrijheid van meningsuiting. Verder zal het CDA met enkele gewijzigde voorstellen komen, zoals een monitor voor de oplevering van woningbouw en een online kaar waar bewoners kunnen zien hoe schoon hun buurt is.

Lees alle moties en amendementen hier:
 

1. Stadsgesprekken vrijheid van meningsuiting en religie
2. Tweede noodkas voor corona-steun
3. Bezuinig niet op bestaande bibliotheken
4. Steun Museum het Schip
5. Sloopvergunning historische panden
6. Onderzoek toezicht op verbouwingen en sloop van monumenten
7. Geen cursussen wit-privilege
8. Steun voor sportaanbieders
9. Zwemlessen
10. Extra handhaving
11. Reserveer middelen voor bestrijden misstanden in de prostitutie en sluiten raambordelen
12. Extra middelen voor bestrijding Radicalisering
13. Extra capaciteit monumenten en archeologie
14. Spreekuur voor burgemeester en wethouders
15. Realistisch inzicht in de woningbouw
16. Monitor oplevering woningbouw
17. Onderzoek beïnvloedbare aspecten van financiële positie corporaties
18. Alles op alles voor middenhuur
19. Up to date objectieve benchmark voor schoon en heel
20. Wijkcentra
21. Pardonregeling voor late erfpacht-overstappers
22. Maak schone en vuile straten inzichtelijk
23. Geen lastenverzwaring voor beter herstel van economie en werkgelegenheid
24. Corrigeer foutieve verhoging vermakelijkheidsretributie
25. Draai verhoging vermakelijkheidsretributie terug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.