21 april 2020

De energietransitie: een groen-realistische visie

Het bespreken van klimaat, opwarming van de aarde en maatregelen tegen broeikasgassen volgt in de Amsterdamse gemeenteraad een vast patroon. Aan de linkerkant buitelen BIJ1, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich over elkaar heen om duidelijk te maken dat zij klimaat toch écht belangrijker vinden dan alle andere partijen. Aan de rechterkant laten partijen horen dat zij iedere euro die naar klimaat gaat een verspilling van geld vinden.

Voor ons is het lastig om tot een inhoudelijk debat te komen over maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn. Bij de bespreking van de Regionale Energiestrategie was de plaatsing van windmolens en zonneweides in Amsterdam aan de orde. Als CDA voelen wij de verantwoordelijkheid om een zo schoon mogelijke aarde door te geven aan volgende generaties. Wat wij als fractie daarbij belangrijk vinden is dat er op een nuchtere, rationele manier naar het vraagstuk gekeken wordt. En die nuchterheid ontbreekt helaas nog wel eens. 

Het stadsbestuur stuurt nu aan op het plaatsen van zeventien windmolens en een grote hoeveelheid zonnepanelen in natuurgebieden, in de groene scheggen van Amsterdam, in Amsterdam-Zuid en in Landelijk Noord. Er is geen ecologische onderbouwing en geen financiële onderbouwing. Dan maak je het de raad toch wel erg lastig om in te stemmen. 

Wij hebben weinig bezwaar tegen windturbines en zonnepanelen bij industrie, op daken en langs snelwegen. Op andere plekken moet in ieder geval goed onderbouwd worden of het kan. Dat gaat bijvoorbeeld om financiën, ecologie en om leefbaarheid. Klimaat is belangrijk, maar we moeten ons niet gek laten maken.

Bij de bespreking van dit onderwerp in de raad, heeft het CDA een motie ingediend om steun uit te spreken voor onderzoek naar moderne vormen van kernenergie. Met maar één kerncentrale kan maar liefst zeventien (!) keer zoveel CO2-vrije stroom worden opgewekt als met alle wind- en zonprojecten in Amsterdam tot 2030. Natuurlijk zitten er nadelen en risico's aan kernenergie, maar die worden in onze beleving wel heel erg overdreven. Het VN-klimaatpanel IPCC ziet geen scenario's zonder kernenergie waarin de uitstoot van broeikasgassen voldoende wordt teruggedrongen. Er is geen energietransitie zonder kernenergie.

Laten we hopen dat het gezond verstand terugkeert in de politiek en het denken over de energietransitie. Ik denk dat we als CDA trots mogen zijn op een groen-realistische inbreng bij het debat over dit belangrijke onderwerp. En daarmee zijn we eigenlijk ook de meest duurzame partij van Amsterdam!

 

Niek Wijmenga
Duoraadslid Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Water
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.