05 januari 2021

‘De politiek kan wel wat creativiteit gebruiken!’

Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart staat Inge Mous op plek 40. Sinds begin 2020 woont zij in Amsterdam. Maar doordat de coronapandemie uitbrak, heeft ze maar nauwelijks de kans gehad om uitgebreid kennis te maken met onze CDA-afdeling. Bij dezen, een verdere kennismaking!

Gefeliciteerd met jouw plek op de kandidatenlijst! Voor de CDA-leden die jou nog niet kennen: Wie is Inge Mous?
Dank voor de felicitaties. Veel mensen hebben mij geluk gewenst, dat is hartverwarmend! Oorspronkelijk ben ik geboren in Zeeland, maar een groot deel van mijn leven heb ik in de Drechtsteden gewoond. In Dordrecht heb ik voor het CDA in de gemeenteraad gezeten. Ik woon sinds februari dit jaar in Amsterdam op Java-eiland. Al vrij snel brak corona uit, dus ik heb niet echt de kans gehad om uitgebreid kennis te maken met de lokale CDA-leden.

De reden om naar Amsterdam te verhuizen is mijn deelname aan theaterschool De Trap. Het was altijd mijn jeugddroom om het theater in te gaan en daar ga ik nu werk van maken. Toen ik namelijk na de middelbare school een theateropleiding wilde volgen, zeiden mijn ouders: ‘Meid, ga toch een vak leren.’ Dat krijg je in een calvinistische omgeving! Ik heb in mijn volwassen leven allerlei trainingen voor persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Dat heeft bij mij het verlangen vergroot om te acteren, te zingen en te schrijven.

Waarom vind jij dit zo belangrijk?
Ik zie cultuur als een enorme uitlaatklep voor mensen, maar ook als een manier om mensen te prikkelen tot nadenken en creativiteit. Maatschappelijke veranderingen kun je bereiken via de politiek, maar dat kan er ook buiten! De creatieve sector speelt daar een belangrijke rol in. Kennissen van mij hebben documentaires gemaakt die veel impact hadden, bijvoorbeeld op de acceptatie van diversiteit. Die impact wil ik ook maken als creatieveling. Daarvoor wil ik bij mijn theateropleiding een vorm vinden.

Wat heb jij allemaal voor jouw stemmers in Dordrecht kunnen betekenen?
Ik heb me vooral sterk gemaakt voor de zorg, want ik nam plaats in de commissie Sociaal Domein van de gemeenteraad. Wij merkten dat er veel Dordrechters waren die verschillende ballen in de lucht moesten houden: Schoolgaande kinderen, een baan en ouders die verzorgd moesten worden. Ik vind dat de overheid overbelaste mantelzorgers moet helpen. Zij zetten zich immers met heel veel liefde in voor hun naasten. Wij hebben geregeld dat zij tenminste een aantal uren gratis konden parkeren als zij hun zorg uitvoerden.

Ik probeerde in de gemeenteraad mij te verplaatsen in de mensen die wij moeten helpen. Waar hebben zij daadwerkelijk behoefte aan en hoe kun je daar als overheid echt iets aan doen? Zo bleek respijtzorg van groot belang voor sommige mantelzorgers en daar kon ik mijn steentje aan bijdragen. Soms moet je als overheid creatief zijn, zoals bij het bedenken van andere woonvormen van kangoeroehuizen tot levensloopbestendige huizen. Ik hou van die creativiteit en vindingrijkheid in de politiek.

Op welke thema’s gaan we jou horen de komende tijd?
Je ziet heel vaak mensen die de politiek als hun beroep hebben, terwijl ik echt allerlei dingen zelf heb meegemaakt in de samenleving: Als verpleegkundige, in het welzijnswerk, vrijwilligerscoördinator, als mediator, als ondernemer et cetera et cetera. Ik breng dus een hoop ervaring met me mee en ben geïnteresseerd in allerlei onderwerpen. Op dit moment concentreer ik mij op de zorg en op kunst en cultuur. Van de zorg is het belang van een goede organisatie duidelijk, maar niet iedereen ziet het belang van een gezonde cultuursector. Daar maak ik mij zorgen over.

De verkiezingen van 17 maart 2021 komen met rasse schreden dichterbij. Hoe ga je de campagne aanpakken?
We kunnen nu niet ouderwets campagne voeren op straat en in zaaltjes, dus moeten we nieuwe wegen vinden. Bovendien is het vanaf plek 40 een behoorlijke uitdaging om in de Tweede Kamer te komen, als ik heel eerlijk ben. Daarom verwacht ik vooral online campagne te voeren. Ik wil bijvoorbeeld in video’s adresseren welke misstanden er zijn in de zorg en deze aan de kaak stellen. Daar heb ik ervaring mee. Ik heb zelf als verpleegkundige ’s nachts de verantwoording gevoeld, terwijl de artsen liggen te slapen. Ik denk dat een geloofwaardige campagne een verhaal moet zijn dat dicht bij jezelf ligt.

Ik wil vooral mijn creatieve kwaliteiten inzetten, de politiek kan wel wat creativiteit gebruiken! Ik ben bezig met kleinkunst, liedjes schrijven, maar daarover volgt waarschijnlijk later meer… Amsterdam is een belangrijke stad voor Nederland en ook binnen het CDA als regiopartij is het grote stedenbeleid belangrijk in samenwerking met de regio, dus daar zal ik mij mede op gaan richten. Ik wil het CDA zichtbaarder maken de komende tijd. Dat gaan we gewoon doen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.