28 februari 2023

Gemeente: Maak ruimte voor Migrantenkerken

Vijftig (!) migrantenkerken in Amsterdam dreigen in de problemen dreigen te komen door ruimtegebrek, daarover berichtte dagblad Trouw afgelopen januari. Zij kregen bijval van  de Protestantse Kerk Amsterdam luidde hierover de Noodklok (lees hier). Vaak gaat het om migrantenkerken die een ruimte huren maar door herontwikkeling, nieuwbouw en stijgende vastgoedprijzen in de knel komen. Het CDA vindt dit zeer zorgelijk en wil dat dit snel opgelost wordt.

In de H-buurt in Amstedam-Zuidoost bevindt zich nu bijvoorbeeld Het Maranatha Community Transformation Center (MCTC). Pastoor Moses Alagbe lanceerde onlangs ook een petitie.  Zijn kerk huurt al meer dan vijftien jaar een ruimte van de gemeente maar zou daar op korte termijn weg moeten om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar in de nieuwbouwplannen is er dan geen ruimte meer. Het CDA vindt dat onacceptabel.

De gemeente moet zorgen dat rekening wordt gehouden met de noden van religieuze instellingen. Nieuwe wijken moeten niet alleen woningen en winkels krijgen, maar ook voldoende ruimte maken voor maatschappelijk vastgoed—en voor het beoefenen van religie. 

Kerken zoals MCTC vervullen bovendien een cruciale maatschappelijke rol in de wijk. Kinderen krijgen er huiswerkbegeleiding en ontbijt voor ze naar school gaan, bewoners krijgen juridische en andere hulp en er worden maaltijden geserveerd. Bovendien biedt de kerkruimte voor ontmoeting en gesprek. Zulke plekken moeten wij koesteren. 

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma heeft deze problemen aangekaart in de gemeenteraad. Inmiddels heeft wethouder Groot Wassink MCTC een jaar uitstel gegeven voor de verhuizing. Dat is een stap in de goede richting voor de kerkorganisatie en hun honderden leden. Het CDA wil echter ook een structurele oplossing: voor deze kerk in de H-buurt, maar ook voor het bredere probleem bij tal van andere instellingen. Daartoe heeft hij gevraagd om in gesprek te gaan met koepelorganisatie SKIN (Samen Kerk In Nederland) om de ruimtebehoefte in kaart te brengen zodat de gemeente hier rekening mee gaat houden. 


 

Foto: Joris van Gennip

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.