09 januari 2020

Minister Grapperhaus op bezoek in Zuidoost

Gisteravond bracht minister Grapperhaus een bezoek aan het Bindelmeer College in Amsterdam-Zuidoost. Op een avond georganiseerd door Platform Amsterdam sprak hij met verschillende experts waaronder leraren, jongerenwerkers en politiek betrokkenen over het toenemende geweld onder jongeren.

Roelof de Vos, leraar maatschappijleer, verbonden aan het Bindelmeer College en initiatiefnemer van de avond vraagt aandacht voor geweldsincidenten onder jongeren. Geweldsincidenten in de omgeving staan niet op zichzelf maar vinden hun oorsprong in verwaarloosde generaties daarvoor. “Jongeren hebben aandacht nodig, maar ook iemand die tegen ze zegt dat ze op het goede pad zijn. Er is mankracht nodig om dreigende problemen aan te pakken”, aldus Kees Buijtelaar, directeur van het Bindelmeer College.

Verschillende good practises worden gedeeld met de minister waarbij het belang wordt onderstreept om samen te werken met mensen uit de gemeenschap, niet met ambtenaren die zijn aangesteld door de overheid. Scholen zijn vaak een veilige omgeving voor kinderen die in hun omgeving te maken krijgen met geweld. It takes a village to raise a child: de school moet centraler deel uitmaken van de samenleving als we geweld onder jongeren willen beperken.

Minister Grapperhaus reageert hierop: “Ondermijnende georganiseerde criminaliteit is het laatste decennium sterk opgerukt. Daar moet iets aan gedaan worden. Mijn motto is: Oprollen, afpakken en voorkomen. In de eerste plaats moeten we criminaliteit harder aanpakken. Daarnaast moeten we laten zien dat misdaad niet loont, dus moeten financiële middelen afgepakt worden van criminelen. Ten slotte is het ook belangrijk om jongerenwerkers tijdig in te schakelen om te voorkomen dat jongeren in handen van criminelen vallen. Het is een veelkoppig monster en het heeft jaren nodig om het te verslaan.”

Doel van avond, die in samenwerking met Platform Amsterdam is opgezet, is om de verschillende betrokken met elkaar te verbinden. De belangrijkste punten die zijn besproken worden gepresenteerd tijdens de start van Vechten tegen Geweld die vandaag start, te weten:
-        Aandacht van politie is nodig: wijkagenten en lokale bureaus moeten op niveau zijn;
-        Beschikken over meer rolmodellen;
-        Meer budgetten voor sport en naschoolse opvang;
-        Bedrijven uit de regio aansporen om zich in te zetten voor de omgeving waarin ze gevestigd zijn;
-        Bruggen bouwen binnen de samenleving: tegengaan van wij-zij-mentaliteit tussen mensen uit Zuidoost en daarbuiten.

Over Platform Amsterdam: CDA.AMS
Platform Amsterdam is een initiatief van CDA.AMS. CDA.AMS organiseert de komende tijd verschillende campagnes om concrete uitdagingen voor Amsterdammers op te lossen. Elke inwoner van Amsterdam wordt uitgenodigd om mee te helpen en kan zich inschrijven voor de verschillende campagnes op de website www.platformamsterdam.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.