15 november 2018

Reactie CDA op begroting

Vorige week heeft de gemeenteraad van Amsterdam de begroting voor het jaar 2019 aangenomen. Daarbij had het CDA allerlei kanttekeningen. Voor ons is vooral belangrijk dat Amsterdam investeert in een schone, verzorgde stad, waar straten, kades en wegdekken in goede conditie zijn en blijven. Aldus fractievoorzitter Diederik Boomsma: ‘Het schoon, verzorgd en netjes houden van de openbare ruimte, van onze bruggen, straten, wegen en kades is een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Investeer daarom in de toekomst!’

 Ook twijfelt het CDA aan de aanpak van de gemeente van het overlast. Nog altijd staat Amsterdam internationaal bekend als drugs-en-sekswalhalla en de overlast die dat geeft, wordt niet hard genoeg aangepakt in 2019. Het CDA pleitte daarom voor een zogenaamde Nachtwacht, handhavers die in de vroege ochtenden extra surveilleren in uitgaansgebieden. Deze motie haalde het helaas niet. Wél heeft onze fractie ervoor gezorgd dat de bezuinigingen op de stadsreiniging in 2019 teruggedraaid worden. Hiervoor wordt een bedrag van 1,4 miljoen voor gereserveerd.

Ook heeft het CDA moties ingediend om werkverschaffing in de stad te versoepelen. Met de motie over jobcoaching kan het voor mensen met een arbeidsbeperking laagdrempeliger worden om bij een particuliere werkgever aan de slag te gaan, vanwege de begeleiding door een jobcoach. Bovendien is een CDA-motie aangenomen om moeilijk vervulbare vacatures in de stad te betrekken bij re-integratie. Zo kan een win-winsituatie worden gecreëerd.

 

Aangenomen moties

- Van planningsoptimisme naar planningsrealisme

- Zet in op biodiversiteit in groen

- Financieren achterstallig onderhoud bruggen en kademuren

- Re-integratie: focus op moeilijk vervulbare vacatures

- Door jobcoaching meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag

- Effectief de lucht schoner maken

- Stop reductie formatie gemeentereiniging

- Hulp aan ouderen die toeslagen mislopen door o.a. een gebrek aan digitale vaardigheden

- Maak werk van de taaleis

Train ambtenaren en medisch personeel in het herkennen tekenen van mensenhandel

- Sportvriendelijk parkeerbeleid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.