GVB tram Amsterdam
24 maart 2021

Ov toegankelijk voor iedereen!

De Amsterdamse CDA-fractie vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk Amsterdammers met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat geldt ook voor ouderen en mensen met een beperking. Veel van hen hebben recht op aanvullend openbaar vervoer, maar sommigen zouden het liefst met het reguliere openbaar vervoer willen reizen, omdat het praktischer is of omdat ze het gevoel willen hebben onderdeel te zijn van de rest van de samenleving. Twee voorstellen van het CDA over dit thema zijn overgenomen door de gemeenteraad!

Financiële drempels
Voor sommigen is de drempel hoog om van AOV naar ov te wisselen, omdat het grote financiële gevolgen heeft. Voor hen is het niet aantrekkelijk, omdat de kosten simpelweg zullen toenemen. Daarom vraagt het CDA om deze financiële belemmeringen weg te halen. Lees motie.

Mensen benaderen
AOV-gebruikers krijgen een brief zodra ze recht hebben op AOV. Het CDA vindt dat mensen ook benadert moeten worden met de optie om - met eventuele intensieve begeleiding - regulier ov te gebruiken. Zo overtuigen we zo veel mogelijk mensen! Lees motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.