07 december 2019

Persverklaring: 'Amsterdamse oppositiepartijen: stel de invoering van omstreden maatregelen Huisvestingsverordening uit'

De fracties van VVD, CDA, CU, FvD en PvdO roepen het Amsterdamse stadsbestuur op om de omstreden maatregelen rondom woningdelen en Bed&Breakfasts uit te stellen zodat zij eerst beter worden uitgewerkt. De maatregelen zijn volgens deze partijen onvoldoende doordacht om per 1 januari 2020 ingevoerd te kunnen worden en zullen zorgen voor grote problemen rondom woningdelen en Bed&Breakfasts (B&B’s). Zo vrezen studenten in de problemen te komen wanneer hun kamerverhuurder niet aan de nieuwe strenge eisen voldoet. Verhuurders vrezen dat zij door de nieuwe regels kamers niet meer rendabel kunnen verhuren waardoor zij aangeven te zullen stoppen met kamerverhuur. Corporaties hebben reeds aangegeven te gaan stoppen met kamerverhuur. En bonafide B&B-ondernemers die veelal al jaren een deel van hun woning als B&B verhuren, vrezen geconfronteerd te worden met gedwongen sluiting.

De fracties van VVD, CDA, CU, FvD en PvdO hebben forse kritiek op het stadsbestuur vanwege de getalsmatige onderbouwing waardoor de effecten niet goed te overzien zijn en omdat de Huisvestingsverordening gemene bepalingen bevat die grote gevolgen zullen hebben voor de huurbescherming en inkomenszekerheid. Daarnaast zijn de maatregelen juridisch uiterst kwetsbaar en hebben ze onevenredig veel nadelige effecten voor kamerhuurders, kamerverhuurders en Bed&Breakfasts eigenaren. Daarom moet het stadsbestuur zulke maatregelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid invoeren en mogen de cijfers die de basis vormen voor zulke ingrijpende regels niet ter discussie staan. Sterker de rammelende onderbouwing kan bijvoorbeeld leiden tot meer gedwongen sluitingen van bestaande B&Bs dan nu wordt voorzien terwijl deze B&B's al jaren actief zijn en de Amsterdamse gemeenteraad nooit bestaande B&B’s heeft willen raken cq sluiten. Onbedoelde bijeffecten doen zich bijvoorbeeld voor in Landelijk Noord, waar de voorgestelde regels heel vervelend uitpakken voor B&B-eigenaren. Daarom moet het stadsbestuur terug naar de tekentafel om het beleid beter uit te werken en te onderbouwen. Bestaande B&B’s moeten verzekerd worden van een toekomst zoals eerder beloofd door de gemeente. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van de regels rondom woningdelen. Het kan niet zo zijn dat de nieuwe regels dusdanig ingrijpend zijn dat het kameraanbod daardoor drastisch zal verminderen terwijl de schaarste op de woningmarkt al heel groot is.

De fracties roepen daarom de Amsterdamse coalitie van o.a. D66 en GroenLinks op om vooral de tijd te nemen en het geheel eerst goed uit te denken, draagvlak te creëren, onrust weg te nemen en gedegen voorlichting op te tuigen. Tijdens een persontbijt op 11 december 2019 (aanvang 7.45u) voorafgaand aan de tweede commissiebehandeling zullen VVD, CDA, CU, FvD en PvdO graag toelichten wat hun bezwaren zijn. Dit persontbijt is toegankelijk voor alle media en wordt aangeboden door een B&B-ondernemer (Zwanenburgwal 258) die met sluiting wordt bedreigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.