08 november 2023

Toenemende eenzaamheid: samen met kerken in actie

In het kader van stadsdialoog nodigen we tijdens een raadsvergadering een groep betrokken Amsterdammers uit.

Op woensdag 8 november hebben wij zo een groep vertegenwoordigers van de kerken ontvangen. Tijdens het gesprek hebben ze hun zorgen geuit over de toenemende eenzaamheid in onze stad. Ze benadrukten daarnaast dat het auto- en parkeerbeleid van de gemeente de toegankelijkheid van kerken belemmert. Hier hebben vooral ouderen en mensen met een kleine beurs last van. Daarom willen zij graag het gesprek aangaan. Want door maatschappelijke activiteiten in kerken te organiseren, leveren zij een belangrijke bijdrage aan onze stad.

Omdat het CDA de zorgen over eenzaamheid deelt, hebben wij per motie het gemeentebestuur opgeroepen om de maatschappelijke impact van het parkeerbeleid te onderzoeken. Het CDA ziet bereikbaarheid als een basisrecht. Ook ons stadsbestuur moet in actie komen om dat te garanderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.