Jurriaan Limburg

Stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuid

Jurriaan Limburg, stadsdeelcommissielid Amsterdam-Zuid:
,,Het CDA staat voor gemeenschapszin, voor een fatsoenlijke stad waar we
rekening met elkaar houden. Dat geldt ook voor de overheid. Daarom zit ik bij het
CDA.
Als stadsdeelcommissielid Amsterdam-Zuid knok ik voor een leefbaar, sociaal en
familievriendelijk Amsterdam. Megalomane projecten zoals het erotisch centrum
schaden onze stad en moeten we tegenhouden.”
Naast het werk bij het CDA Amsterdam gaat Jurriaan binnenkort aan de slag als
collectieve belangenbehartiger voor ouderen in de stad. Hij vindt het belangrijk dat
ook ouderen comfortabel in hun eigen stad kunnen blijven wonen, met goede zorg,
woningen en voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.